Evoluţia pieţei de capital în primul semestru 2022

Evaluate distinct, ambele segmente, primar şi cel secundar, ale pieţei de capital au marcat o creştere dinamică în perioada ianuarie-iunie 2022. Din această perspectivă, pe segmentul primar al pieţei de capital s-a reliefat un trend ascendent, atât sub aspectul volumului emisiunilor de valori mobiliare înregistrate, cât şi sub aspectul numărului de emisiuni.

Astfel, în şase luni ale anului 2022 au fost efectuate 24 de emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 1748,56 mil. lei (dintre care, 23 emisiuni de acţiuni în volum de 1683,56 mil. lei şi o emisiune de obligaţiuni în volum de 65,00 mil. lei), comparativ cu 12 emisiuni înregistrate în perioada similară a anului trecut, în volum total de 30,44 mil. lei.

Respectiv, în primul semestru 2022 a fost înregistrată o creştere semnificativă, cu 1718,12 mil. lei, a volumului total de valori mobiliare emise, comparativ cu perioada similară a anului precedent şi, concomitent, o dublare a numărului emisiunilor de valori mobiliare.

Este de remarcat că, în ianuarie-iunie 2022, fluxul de investiţii străine a constituit 43,31 mil. lei sau 2,47% din totalul emisiunilor de valori mobiliare, în raport cu lipsa investiţiilor străine în perioada anului 2021.

La rândul său, şi piaţa secundară de capital, în ianuarie-iunie 2022, a consemnat o evoluţie progresivă, atingând valori de tranzacţionare a valorilor mobiliare de 414,43 mil. lei, fiind în creştere cu 261,97 mil. lei comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Spre deosebire de valoarea tranzacţiilor înregistrate, numărul acestora a înregistrat valori în scădere comparativ cu anul precedent de la 6066 la 1814 tranzacţii.

Valoarea totală a tranzacţiilor derulate pe piaţa reglementată, în primul semestru 2022, a însumat 363,18 mil. lei, fiind în creştere cu 354,19 mil. lei faţă de perioada similară a anului precedent. În total, pe acest segment al pieţei au fost efectuate 61 de tranzacţii, de 2,4 ori mai mult, comparativ cu primul semestru 2021.

Valoarea totală a tranzacţiilor derulate în cadrul MTF a scăzut faţă de perioada similară a anului precedent cu 3,1 la sută, înregistrând o valoare de doar 2,7 mil. lei, iar numărul tranzacţiilor uşor s-a micşorat – de la 39 la 33 tranzacţii.

Dimensiunea pieţei extrabursiere pe parcursul semestrului I 2022 a marcat următoarea stare de fapt: au fost înregistrate 1 720 tranzacţii în volum total de 48,55 mil. lei. Respectiv, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, toţi indicatorii au reprezentat micşorări şi anume: valoarea totală a tranzacţiilor derulate a scăzut de 0,3 ori, iar numărul tranzacţiilor de 0,2 ori.

După o sinteză a datelor raportate către CNPF pentru semestrul I 2022, tranzacţiile înregistrate în afara pieţei reglementate şi MTF pe categorii de persoane licenţiate/autorizate pe piaţa de capital, reliefează că: prin intermediul societăţilor de registru au fost înregistrate 1566 tranzacţii în valoare de 36,64 mil. lei, de către societăţile de investiţii au fost intermediate 57 de tranzacţii în valoare de 6,42 mil. lei şi prin intermediul sistemului Depozitarul central unic al valorilor mobiliare au fost înregistrate 97 tranzacţii în valoare de 5,48 mil. lei.

În perioada menţionată, în baza licenţelor şi autorizaţiilor acordate de CNPF pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa de capital, au prestat activităţi şi servicii următorii participanţi profesionişti: un operator de piaţă, care administrează şi exploatează piaţa reglementată şi MTF, 7 societăţi de investiţii bancare, 7 societăţi de investiţii nebancare, 8 societăţi de registru şi 5 companii de evaluare.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.38 (962) din 28 septembrie 2022