Divulgarea şi transparenţa în cadrul guvernării corporative – subiect discutat la Bălţi

La începutul lunii aprilie, în incinta Filialei Bălţi a Camerei de Comerţ şi Industrie a RM, a avut loc seminarul „Divulgarea şi transparenţa în cadrul guvernării corporative”. Aici au participat membrii organelor de conducere ai 24 societăţi pe acţiuni amplasate în mun. Bălţi, raioanele Rîşcani, Floreşti, Făleşti şi Sîngerei.

Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a RM (Filiala Bălţi), în cadrul Proiectului de parteneriat cu Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) în colaborare cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare (Reprezentanţa teritorială Bălţi). Seminarul a avut ca scop susţinerea societăţilor pe acţiuni din zona de nord a Republicii Moldova în implementarea şi asigurarea respectării celor mai bune practici internaţionale şi principiilor unei guvernări corporative, oferindu-le, astfel, posibilitatea de a fi competitive atât pe piaţa internă, cât şi cea externă.
Programul seminarului a inclus mai multe subiecte ce ţin de: guvernarea corporativă, modul de dezvăluire a informaţiei privind activitatea SA, unele aspecte ale activităţii organelor de conducere ale SA, asigurarea accesului acţionarilor la documentaţia SA, analiza ultimelor modificări introduse în legislaţie în domeniul pieţei valorilor mobiliare etc.
Galina Codiţa, directorul Filialei Bălţi a CCI a RM, din start, a menţionat că guvernarea corporativă oferă companiilor posibilitatea de a activa şi a se dezvolta stabil, de a asigura repartizarea corectă a obligaţiunilor în Consiliul de directori şi, nu în ultimul rând, de a respecta drepturile şi apăra interesele acţionarilor. „Este în beneficiul societăţii şi a acţionarilor să promoveze principiile guvernării corporative”, a mai specificat Codiţa.
În prezentarea făcută de Vitalie Nogali, şef al Reprezentanţei teritoriale Bălţi a CNPF, au fost elucidate subiecte ce ţin de definiţia guvernării corporative, aspectele practice şi componentele proceselor de divulgare şi transparenţă, rolul dezvăluirii informaţiei şi ale principiilor transparenţei în activitatea internă a companiei, avantajele implementării şi respectării celor mai bune practici internaţionale în domeniu, precum şi prevederilor Codului de guvernare corporativă etc.
Totodată, s-a menţionat că guvernarea corporativă devine din ce în ce mai solicitată deoarece sporeşte transparenţa, competitivitatea şi atractivitatea investiţională a companiilor, reduce riscurile în afaceri, ceea ce este foarte important şi actual. Din experienţa altor ţări, precum şi cea a Republicii Moldova, pentru finanţatorii externi, guvernarea corporativă şi transparenţa maximă în activitate a devenit un criteriu de apreciere, atunci când aceştia doresc să investească într-o companie.
Prezentarea lui V. Nogali a trezit interesul celor prezenţi, urmând discuţii interactive, reciproc utile. Eva­luând evenimentul, participanţii au menţionat că tema elucidată este foarte importantă, actuală şi utilă. Totodată, rezultatele seminarului au confirmat din nou faptul că guvernarea corporativă este managementul care asigură o distribuţie corectă şi echitabilă a rezultatelor de activitate ale societăţii în interesul tuturor acţionarilor şi altor părţi interesate, precum şi sporirea încrederii potenţialilor parteneri.

Serghei Cervatiuc

Numarul ziarului: 
Nr.14 (534) din 16 aprilie 2014