Din 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare legea cu privire la auditul situaţiilor financiare

Actul normativ înlocuieşte legea cu privire la activitatea de audit. Totodată, noua lege parţial preia Directiva 2006/43/UE a Parlamentului şi Consiliului european din 17 mai 2006 privind auditul anual obligatoriu şi raportarea consolidată. Noua lege stabileşte baza legală pentru organizarea auditului de către subiecţii auditului, reglementează exercitarea profesiei auditorului, precum şi cerinţele specifice auditului entităţilor de interes public.

Agenţia InfoMarket a informat anterior că documentul are drept scop îmbunătăţirea reglementării şi supravegherii sectorului auditului din Moldova, creşterea cerinţelor faţă de participanţii profesionişti ai pieţei, îmbunătăţirea calităţii auditului situaţiilor financiare, inclusiv auditului companiilor mari şi subiecţilor de interes public. Acesta va înlocui legea în vigoare privind activitatea de audit.

Potrivit proiectului de lege, sunt introduse noi cerinţe în domeniul competenţei profesionale. Astfel, vor putea profesa acest gen de activitate deţinătorii certificatului de calificare, după susţinerea unui examen în acest sens. O noutate este că accesul la examen va fi posibil numai după o stagiere de 2 ani, dar şi a unui stagiu de 3 ani de activitate în domeniile economic sau juridic.

Documentul precizează cerinţele profesionale faţă de auditori (etica, integritatea, independenţa, confidenţialitatea datelor, secretul profesional), introduce cerinţa privind controlul calităţii auditului şi efectuarea controlului intern. În registrul de stat al organizaţiilor de audit vor fi înregistrate persoanele juridice şi antreprenorii individuali care practică activitate de audit. De asemenea, este prevăzută reformarea consiliului pentru supravegherea activităţii de audit şi schimbarea formei de finanţare a acestuia. Legea cu privire la auditul situaţiilor financiare a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019, cu excepţia prevederilor ce ţin de reformarea şi aprobarea structurii organizatorice a Consiliului pentru supraveghere publică pentru audit, care vor intra în vigoare din 1 septembrie curent.

InfoMarket

Numarul ziarului: 
Nr.01 (775) din 9 ianuarie 2019