Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – 8 august 2023

În cadrul şedinţei din 8 august 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital şi protecţiei consumatorilor, inter alia:

I. Reglementare:

• Modificarea Regulamentului privind abuzul pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 14/15/2017, scopul căruia este de a conforma cadrul normativ secundar în contextul ultimelor amendamente la Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital, operate prin Legea nr. 321/2022 (în vigoare din 16.06.2023). În particular, proiectul urmăreşte unificarea şi simplificarea procedurii de raportare din partea actorilor pieţei de capital prin punerea la dispoziţia participanţilor pieţei (bursa de valori, societăţile de investiţii) a unui model de formular, care prevede structura şi elementele necesare raportării clare a eventualelor situaţii de încălcare a legislaţiei în domeniu. Proiectul a fost consultat cu părţile interesate şi participanţii pieţei.

II. Autorizare:

• Autorizarea reorganizării Întreprinderii comerciale de producere „SPICUŞOR-BL” SA prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare plasate de compania „FÎNTÎNARUL” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 20 lei şi majorarea capitalului social cu 382 470 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 764 940 lei, divizat în 38 247 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 20 lei.
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „PAMELA” SA, în sumă de 75 780 lei, în număr de 7 578 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 604 740 lei, divizat în 60 474 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 10 lei.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de compania „INMARK” SA.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.32 (1007) din 16 august 2023