Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 4 iunie 2024

În cadrul şedinţei din 4 iunie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

I. Protecţia consumatorilor:

• În contextul procedurii administrative iniţiată la petiţia depusă de către un consumator, CNPF a constatat încălcarea de către OCN „U CAPITAL” SRL a art. 15 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori în partea ce ţine de calcularea dobânzii aferente creditelor acordate. Autoritatea de supraveghere a prescris entităţii menţionate restituirea tuturor plăţilor prevăzute în contractul de credit (dobânzi, comisioane, taxe, penalităţi, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plăţi), cu excepţia sumei iniţiale debursate.

• În cadrul procedurii administrative iniţiate prin petiţia depusă de către un consumator, CNPF a constatat nerespectarea de către OCN „CREDIT AUTO” SRL a mai multor cerinţe prestabilite de Legea nr. 202/2013, inclusiv nerespectarea prevederilor legale imperative ce se referă la mărimea dobânzii stabilite în contract, caracterul abuziv al clauzelor contractuale cu privire la comisioane şi plăţi aferente împrumutului, drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv la garanţii. CNPF urmează să înainteze o acţiune în instanţa de judecată în vederea constatării nulităţii respectivelor clauze abuzive.

II. Autorizare

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „NOVAHABITAT”, prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, iniţiată de ofertantul Caşciuc Alexei, obiectul căreia îl constituie procurarea a 8 420 acţiuni ordinare nominative emise de „SET-SERVICE” SA, la preţul de 21,30 lei per acţiune, cu durata de 15 zile din data iniţierii.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a:
– rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „ARHPROIECT”, în sumă de 1 200 000 lei, în număr de 2 000 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 1 556 400 lei, divizat în 2 594 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 600 lei.
– rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „NORD-FRUCT”, în sumă de 185 164 lei, în număr de 10 892 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 623 900 lei, divizat în 36 700 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 17 lei.
– restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „TERRA-LIG”, prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 18 lei, şi majorarea capitalului social cu 579 700 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii, după restructurare şi majorare, va constitui 613 800 lei, divizat în 34 100 de acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 18 lei.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.23 (1049) din 12 iunie 2024