Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 13 decembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „VICCON”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 3 lei, şi majorarea capitalului social cu 480 000 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunilor va constitui 720 000 lei, divizat în 240 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 3 lei.

• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: „ETER-C”, „CHIHLIMBAR-NORD” şi „VITA-LIC”.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:

- Institutul de proiectări „GAZPROIECT”, în număr de 38 850 acţiuni ordinare nominative;
- „FIRST AUDIT INTERNATIO­NAL”, în număr de 12 000 acţiuni ordinare nominative.

• Aprobarea candidaturii dnei Alina Osoianu pentru exercitarea în calitate de Director executiv al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, pentru un nou mandat.

• Aprobarea societăţii de audit “FLAGMAN-D ACCOUNTING” SRL delegată pentru exercitarea împuternicirilor contabilului-şef la următoarele entităţi: AA „MODERN-ASIG” SRL, AA „RURAL-ASIG” SRL, AA „VILMAX ASIG” SRL, BA „BROKER EXPERT” SRL, BAR „DIPLOMAT BROKER” SRL, BAR „PRO CREDO GRUP” SRL şi BAR „PROCOMPASGRUP” SRL.

• Aprobarea societăţii de audit “FAI AUDIT ŞI CONSULTANŢA” SRL delegată pentru exercitarea împuternicirilor contabilului-şef al BAR „GLOBAL BROKER” SRL.

• Înregistrarea AA „REDUTA ASIGURARE” SRL în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance. De asemenea, a fost aprobată candidatura dlui Sergiu Chişlaru în funcţia de administrator al acestei entităţi.

• Aprobarea dnei Carolina Tihon în calitate de persoană cu funcţie de răspundere – administrator al BAR “PRACTIC-ASIG” SRL.

II. Supraveghere

• Ca urmare a monitorizării din oficiu a respectării legislaţiei în domeniul prevenirii şi spălării banilor şi finanţării terorismului de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Consiliul de Administraţie a dispus aplicarea unor măsuri în contextul constatării abaterilor de la prevederile legislaţiei în cauză.

• Iniţierea controlului complex privind respectarea de către AEÎ „BRD FINANŢE” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.12.2019-30.11.2022.

Iniţierea procedurii administrative în vederea efectuării controlului complex privind verificarea respectării legislaţiei aferente domeniului pieţei de capital de către CB „Daac-Invest” SA pentru perioada de activitate 01.12.2019-01.12.2022.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.50 (974) din 21 decembrie 2022