Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 29 august 2023

În cadrul ședinței din 29 august 2023, Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței de capital, inter alia:

I. Reglementare:

• Modificarea Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 33/1/2015, scopul căruia este de a conforma cadrul normativ secundar în contextul ultimelor amendamente la Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital, operate prin Legea nr. 321/2022 (în vigoare din 16.06.2023). Prevederile de bază ale proiectului survin în contextul modificării art. 20-31 din Legea nr. 171/2012. Astfel, principalele amendamente se referă la:
– normele care permit derularea unei oferte publice nu doar pe o piaţă reglementată, dar şi în cadrul unui Sistem Multilateral de Tranzacţionare;
– punerea în aplicare a unui nou mecanism de notificare şi aprobare a prospectului de ofertă publică (publicarea avizului privind intenţia de a efectua oferta de preluare înaintea aprobării prospectului de ofertă publică);
– direcţionarea surselor rezultate din retragerea obligatorie (în cazul în care acţionarii nu şi-au revendicat contravaloarea acţiunilor) în Fondul de compensare a investitorilor.

Proiectul a fost consultat cu părţile interesate şi participanţii pieţei.

II. Autorizare:

• Autorizarea reorganizării companiei „CET-NORD” SA prin fuziune (absorbţie) a Întreprinderii de Stat „TERMOGAZ-BĂLŢI”. De asemenea, în Registrul emitenţilor de valori mobiliare au fost înregistrate rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale „CET-NORD” SA în sumă de 722 020 lei, în număr de 72 202 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei, urmare a reorganizării. Capitalul social al „CET-Nord” SA, după reorganizare va constitui 117 796 320 lei, divizat în 11 779 632 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 10 lei per acţiune.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale ÎNTREPRINDERII MIXTE „ACCENT-INVESTMENT” SA, în sumă de 300000 lei, în număr de 30 000 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 60 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei.
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de socie­tatea „INVENŢIE-MDV” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 358 lei la 481 lei şi majorarea capitalului social cu 153 504 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 600 288 lei, divizat în 1 248 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 481 lei.
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „UNIFARM” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 5 lei şi majorarea capitalului social cu 496 900 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 621 125 lei, divizat în 124 225 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 5 lei.
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea „UZINA EXPERIMENTALĂ-MECANICĂ-32”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 16 lei şi majorarea capitalului social cu 187 650 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 500 400 lei, divizat în 31 275 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 16 lei.

• Confirmarea în calitate de membri ai consiliului operatorului de piaţă „Bursa de Valori a Moldovei” SA a următoarelor persoane: Ecaterina Caraman, Anastasia Ianovscaia, Alexandr Krociuk, Steluţa Lavric, Elena Magdaliuc, Valentina Novac şi Corneliu Popovici, aleşi în cadrul adunării generale a acţionarilor operatorului „Bursa de Valori a Moldovei” SA.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de compania „DAAC-VICTORIA” SA.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de 31 de societăţi pe acţiuni, ca rezultat al lichidării şi excluderii din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.35 (1010) din 6 septembrie 2023