Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 26 şi 30 aprilie 2024

În cadrul şedinţelor din zilele de 26 şi 30 aprilie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

I. Protecţia Consumatorilor:

• În contextul procedurii administrative iniţiate la petiţia depusă de către un consumator, CNPF a constatat încălcarea de către OCN „AVENTUS FINANCE” SRL a art. 15 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 202/2013 în partea ce ţine de aplicarea celorlalte plăţi aferente contractului de credit (încasarea comisionului de examinare a cererii de credit şi aplicarea penalităţilor), cu depăşirea limitei de 0,04 la sută pe o zi de credit din valoarea totală a creditului. Autoritatea de supraveghere a prescris entităţii menţionate restituirea tuturor plăţilor prevăzute în contractul de credit (dobânzi, comisioane, taxe, penalităţi, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plăţi), cu excepţia sumei iniţiale debursate.

II. Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea pe acţiuni „SALINA”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 5 lei la 16 lei, şi majorarea capitalului social cu 192 357 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii, după restructurare şi majorare, va constitui 279 792 lei, divizat în 17 487 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 16 lei.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acţiuni „STIL-S”.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.17 (1043) din 1 mai 2024