Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 1 aprilie 2024

În cadrul şedinţei din 1 aprilie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

Protecţia consumatorilor:

• CNPF a constatat încălcarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 105/2003 privind protecţia consumatorului de către BAR „PRODEVIZ” SRL, reprezentat de asistentul în brokeraj „INTERACCES-M” SRL. Ca urmare a sesizării din partea unui consumator, s-a identificat că, la procurarea unui telefon mobil şi accesoriilor în sumă de 5887,00 lei, consumatorul a fost determinat să achiziţioneze produse de asigurare în sumă de 5243,00 lei (7 poliţe de asigurare eliberate), achitarea căror a fost efectuată urmare a contractării unui credit. Consumatorului i-au fost eliberate 7 poliţe de asigurare de la două societăţi de asigurare diferite, unele dintre care acoperă riscuri şi perioade de asigurare care se suprapun parţial. Spre exemplu, pentru un bun (accesoriu) a cărui sumă asigurată constituie 439,00 lei, consumatorul a încheiat 2 contracte de asigurare, cu achitarea cumulativă a primelor de asigurare în mărime de 600,00 lei. Totodată, în cazul altor 2 contracte încheiate pe o perioada de asigurare de 24 luni, contractul de asigurare prevedea dreptul asigurătorului în cazul achitării despăgubirii de asigurare, să aplice franşiza, care constituie 10% din suma asigurată şi să reţină uzura în mărime de 5% din suma asigurată pentru fiecare lună de exploatare a obiectului asigurat. Respectiv, contrar perioadei de 24 luni, stipulate în contract, reieşind din reţinerea uzurii, şi aplicarea franşizei, după expirarea a 18 luni, în eventualitatea survenirii cazului asigurat, asiguratul nu va beneficia de despăgubire de asigurare. Astfel, CNPF a interzis BAR „PRODEVIZ” SRL aplicarea practicilor comerciale incorecte, care constau în:
– omiterea sau oferirea informaţiilor cu privire la produsele de asigurare într-un mod neclar, neinteligibil şi ambiguu, care induce sau poate induce în eroare consumatorul mediu şi îl determină să ia o decizie de tranzacţionare pe care nu ar fi luat-o în altă situaţie;
– inducerea în eroare a consumatorului privind termenul efectiv în care asiguratul beneficiază de produsul de asigurare.

• În contextul procedurii administrative iniţiate în cazul petiţiei depuse de către un consumator referitor la corectitudinea acţiunilor „OTP Bank” SA privind condiţiile de plasare a depozitelor, autoritatea de supraveghere a constatat, drept practică comercială incorectă, comunicarea, în mod contradictoriu, pe pagina web oficială a „OTP Bank” SA, a informaţiei precontractuale aferente preţului, modalităţii de calcul şi avantajelor depozitului bancar „Ascendent”.
În acest sens, autoritatea a interzis „OTP Bank” SA aplicarea practicilor comerciale incorecte identificate.

Reglementare:

• Proiectul de modificare a hotărârii CNPF nr. 56/11/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, scopul căruia constă în optimizarea proceselor de raportare către CNPF, cu accent pe societăţile de investiţii bancare şi operatorul de piaţă/sistem, actul fiind ajustat în vederea excluderii dublei raportări, în condiţiile în care acestea, în calitate de entităţi de interes public, sunt deja supuse obligaţiei de a dezvălui şi notifica public, dar şi de a prezenta CNPF informaţii relevante care influenţează activitatea lor. O altă modificare vizează extinderea spectrului de amplasare a sediului participantului profesionist la piaţa de capital. Proiectul a fost consultat cu părţile interesate şi participanţii pieţei.

Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii a III-a de obligaţiuni, din cadrul Programului de ofertă, ale Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, în sumă de 23 400 000 lei, în număr de 1 170 de obligaţiuni nominative de clasa a V-a, cu valoarea nominală de 20 000 lei per obligaţiune, cu termenul de circulaţie de 3 ani, cu rata dobânzii flotantă, conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase total pe sectorul bancar (în monedă naţională), cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe pagina web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei (www.bnm.md) la data primei zile a perioadei de derulare a ofertei publice, ce constituie 4,19% şi care se modifică anual la aceeaşi dată (lună şi zi) când a început perioada de derulare a ofertei + marja fixă de 0,5%, achitată lunar.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale societăţii pe acţiuni „DIMAL”, în sumă de 576 900 lei, în număr de 576 900 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 600 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „SET-SERVICE”, în sumă de 114 320 lei, în număr de 22 864 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 120 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 5 lei.

• Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, iniţiată de ofertantul „PREMIUM PROFIL” SRL, obiectul căreia îl constituie procurarea a 490 acţiuni ordinare nominative emise de compania „DOTARCOM” SA, la preţul de 55,56 lei per acţiune, cu durata de 15 zile din data iniţierii.

• Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, iniţiată de ofertantul Cornea Veaceslav, obiectul căreia îl constituie procurarea a 7 773 acţiuni ordinare nominative emise de compania „SUCEAVA” SA, la preţul de 12,47 lei per acţiune, cu durata de 15 zile din data iniţierii.

• Aprobarea preţului de vânzare conform actelor de evaluare a valorilor mobiliare deţinute de administratorii fiduciari CF „BV Fiduciar Invest” SA, CF „Econ-Renaştere” SA şi „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni: „PLAI-M” şi „PLAI GURĂ DE RAI”.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.14 (1040) din 10 aprilie 2024