Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 30 septembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o decizie aferentă pieţei financiare nebancare:

Supraveghere

• Aprobarea rezultatelor controlului tematic privind respectarea de către asigurători a cadrului normativ ce reglementează activitatea de asigurare pentru clasele de asigurări generale (1, 2, 3, 8 şi 10) în partea ce ţine de încheierea contractelor de asigurare, conform condiţiilor de asigurare, în limitele tarifului de asigurare şi coeficienţilor de rectificare (primele de asigurare), notificaţi autorităţii de supraveghere, la situaţia din 30.06.2022. În cadrul controlului au fost constatate abateri de la cadrul normativ aferent speţei la 8 din cele 10 societăţi licenţiate pe piaţa de asigurări din Republica Moldova.

În cadrul şedinţei din 4 octombrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de societăţile pe acţiuni:
– „PLAI BASARABEAN” cu majorarea capitalului social cu 332 332 lei prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 4 lei la 8 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunilor va constitui 664 664 lei, divizat în 83 083 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 8 lei;
– Întreprinderea de producţie şi comerţ „REACTIV” SA cu majorarea capitalului social cu 563 925 lei prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 15 lei la 234 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 602 550 lei, divizat în 2575 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 234 lei.

• Autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „AUTOSFERA” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „LEVĂNŢICA”, în număr de 20 000 acţiuni ordinare nominative;
– „GRAMA”, în număr de 151 762 acţiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere

• Anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente şi de depozit ale OCN „BONELITGRUP” SRL, aplicată prin Ordonanţa CNPF nr. 41/3-O din 16.08.2022.

• Suspendarea activităţii de creditare nebancară desfăşurată de OCN “FAMILY FINANCE” SRL (până la 31.10.2022) şi ÎCS OCN “TOTAL LEASING & FINANCE” SRL (pe un termen de 3 ani), în baza deciziilor luate de asociaţii celor două organizaţii. Pe durata suspendării se interzice încheierea a noi contracte de acordare a creditelor şi/sau leasing financiar.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.39 (963) din 5 octombrie 2022