Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 23 august 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

• Modificarea Hotărârii CNPF nr. 26/15/2011, prin completarea acesteia cu o nouă Anexă nr. 6 “Raportul privind asigurarea subvenţionată în agricultură”, care va include informaţia referitoare la numărul contractelor încheiate şi în vigoare, prima brută subscrisă, inclusiv încasată şi creanţele aferente, respectiv pentru producătorul agricol şi subvenţionată de către stat, prima cedată în reasigurare, suma asigurată, numărul dosarelor achitate. Suplimentar au suferit modificări Anexele 1, 3 şi 4. Proiectul a fost supus consultărilor cu autorităţile publice şi companiile de asigurări, fiind plasat pe pagina web oficială a CNPF.

II. Autorizare

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale societăţii pe acţiuni „DRUMUL VIILOR”, în sumă de 180 000 lei, în număr de 180 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu, din contul mijloacelor băneşti.

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „K.D.D.” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Eliberarea avizelor, cu titlu de coordonare, pentru tranzacţia specială de vânzare-cumpărare a 83 125 valori mobiliare emise de SA „ACORD GRUP” la preţ de 85 lei per acţiune, pentru înregistrare în condiţiile legislaţiei.

• Modificarea avizului pentru deţinerea participaţiei calificate de Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova în capitalul social al SAR „MOLDCARGO” SA.

• Eliberarea avizului pentru modificarea participaţiei calificate deţinută direct în capitalul social al companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA. De asemenea, Consiliul de Administraţie a avizat înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice ale companiei respective privind majorarea capitalului social de la 33.100.000 lei până la 36.100.000 lei prin emisie suplimentară de acţiuni ordinare nominative în valoare de 3.000.000 lei.

III. Supraveghere

• Suspendarea activităţii de creditare nebancară a OCN „RMG-CREDIT” SRL pe un termen de trei ani, conform deciziei asociatului unic al organizaţiei. Pe perioada suspendării activităţii se interzice încheierea de noi contracte de acordare a creditelor şi/sau leasing financiar.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.34 (958) din 31 august 2022