Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 22 iulie 2022 şi a şedinţei din 26 iulie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Reperfectarea licenţei AEÎ „MICROÎMPRUMUT” SRL pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, cu includerea următoarelor sucursale:
– sucursala “Costin”, adresa: MD-2071, mun. Chişinău, str. N. Costin 52;
– sucursala “Alba Iulia”, adresa: MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia 77/2, P105;
– sucursala “Budeşti”, adresa: MD-4814, mun. Chişinău, s. Budeşti, str. Chişinăului 1/J.

• Reperfectarea licenţei AEÎ „SOROCA” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, cu modificarea adresei juridice în mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare 45 şi extinderea teritorială asupra unităţilor administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: raioanele Floreşti, Drochia şi Donduşeni.

• Aprobarea companiei de audit „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” pentru efectuarea expertizei auditorului, însoţită de opinia acestuia, care urmează să confirme faptul că, la momentul depunerii documentelor de „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA pentru reperfectarea licenţei cu includerea activităţii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă, asiguratorul dispune de suficiente mijloace băneşti proprii potrivit cadrului normativ în vigoare.

• Aprobarea companiei de audit “MOORE STEPHENS KSC” SRL în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune 2022 în cadrul „MOLD­ASIG” SA.

• Aprobarea candidaturilor propuse în funcţia de membri ai Consiliului Societăţii al „MOLDASIG” SA.

• Înregistrarea în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance a OCN „ECOFINANCE TECHNO­LOGIES” SRL.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de SA „DETA” şi majorarea capitalului social cu 400 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 200 lei la 600 lei din contul capitalului propriu şi al mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii, după restructurarea emisiu­nii, va constitui 600 000 lei, divizat în 1 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 600 lei.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale SA „PAMELA” – în sumă de 352 000 lei, în număr de 35 200 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei, din contul mijloacelor băneşti.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „GARA NORD”, în număr de 2 000 acţiuni ordinare nominative;
– „VELTIM”, în număr de 2 000 acţiuni ordinare nominative;
– „ANGELICA R PRIM”, în număr de 12 953 acţiuni ordinare nominative;
– „LA GEVA”, în număr de 20 000 acţiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere

• Suspendarea activităţii de creditare nebancară a OCN “VIACONTO MINICREDIT” SRL pe un termen de trei ani, conform deciziei asociatului unic al organizaţiei. Pe perioada suspendării activităţii, se interzice încheierea a noi contracte de acordare a creditelor şi/sau a leasingului financiar.

• Aprobarea rezultatelor controlului tematic privind respectarea de către SA „ACORD GRUP” SA a cadrului normativ aferent calităţii activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor şi asigurătorului, corectitudinii formării şi menţinerii rezervelor tehnice de asigurare, precum şi a cerinţelor faţă de programul de reasigurare şi a regulilor de contractare a reasigurărilor la situaţia din 31.03.2022.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.30 (954) din 3 august 2022