Decizii ale Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – 15, 21 august 2023

În cadrul şedinţei din 15 august 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

I. Autorizare:

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acţiuni de lucrări tehnico-sanitare „SANTUAN”, în număr de 51 095 de acţiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere:

• Iniţierea procedurii administrative în vederea efectuării controlului complex privind verificarea respectării legislaţiei aferente domeniului pieţei de capital de către SI „Gest-Capital” SA, pentru perioada de activitate 01.08.2020-31.07.2023.

În cadrul ședinței din 21 august 2023, Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței de capital și protecției consumatorilor, inter alia:

I. Autorizare:

• Autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „FARMACIA-MERENI” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „DRUMUL VIILOR”, în sumă de 240 00 lei, în număr de 240 000 acțiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor bănești. Capitalul social al societății, după majorare, va constitui 601 342 lei, divizat în 601 342 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 1 leu.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni FARMACIA „IALOVENI”, în sumă de 401 202 lei, în număr de 401 202 acțiuni ordinare nominative, din contul datoriilor creditoriale și aporturilor nebănești. Capitalul social al societății, după majorare, va constitui 604 207 lei, divizat în 604 207 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu.

II. Protecția consumatorului:

• În rezultatul examinării unei petiții depuse în adresa CNPF, autoritatea de supraveghere a verificat respectarea legislației în domeniul contractelor de credit pentru consumatori de către creditorul OCN „TOP LEASING & CREDIT” SRL, ca urmare fiind constate un șir de clauze abuzive în contractele de credit. CNPF urmează să înainteze o acțiune în instanța de judecată în scopul declarării nulității acestor clauze

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.33 (1008) din 23 august 2023