Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 6 februarie 2024

În cadrul şedinţei din 6 februarie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Aprobarea preţului de vânzare conform actului de evaluare a cotelor-părţi deţinute de administratorul fiduciar CF „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „AGROSERVICE DIN UNGHENI” SA, în sumă de 800 000 lei, în număr de 120 000 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 2 305 000 lei, divizat în 460 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 5 lei.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale societăţii pe acţiuni „OŢEL­CON”, în sumă de 716 370 lei, în număr de 71 637 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 900 000 lei, divizat în 90 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.06 (1032) от 14 февраля 2024