Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 4 aprilie 2023

În cadrul şedinţei din 4 aprilie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

Autorizare:

• Tranzacţionarea valorilor mobiliare de stat (VMS) cu termen lung de circulaţie pe piaţa reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacţio­nare, fără perceperea unei taxe. Decizia respectivă vine ca un element de susţinere a eforturilor CNPF de impulsionare a pieţei de capital autohtone şi de a obţine performanţă în atractivitatea investiţională, iar VMS sunt unele din puţinele instrumente financiare care ne sunt puse la dispoziţie. CNPF mizează pe deschiderea Ministerului Finanţelor în conjugarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse. A se lua notă că, prin Ordinul ministrului Finanţelor nr. 17 din 02.02.2022 şi Hotărârea CNPF nr. 4/5 din 10.02.2022, a fost aprobat Regulamentul privind modul şi condiţiile admiterii spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen lung de circulaţie. Cadrul normativ prenotat cuplează acţiunile întreprinse de CNPF şi Ministerul Finanţelor cu scopul edificării unei pieţe de capital funcţionale. Indiscutabil, printre pionerii pieţei de capital, drept instrumentar care se dezvoltă şi deţine întâietatea sunt VMS, comportând un nivel de risc foarte redus, dat fiind că garant al unor astfel de valori mobiliare este însuşi statul, iar răscumpărarea este definitorie.

De asemenea, în cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul de Administraţie al CNPF a luat următoarele decizii:

• Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, iniţiată de ofertantul SC „UNCONSALEX” SRL, obiectul căreia îl constituie procurarea a 48 469 acţiuni ordinare nominative emise de SA „ELECTROTEHNICA”, la preţul de 5,09 lei per acţiune, cu durata de 15 zile din data anunţării.

• Aprobarea preţului de vânzare conform actelor de reevaluare a cotelor-părţi deţinute de administratorul fiduciar CF „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de „VIERUL-INCOM” SA şi majorarea capitalului social cu 515 768 lei prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 5 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 644 710 lei, divizat în 128 942 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 5 lei.

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „NISTRU-VIN” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.14 (989) din 12 aprilie 2023