Decizii ale Consiliului de administraţie al CNPF - 30 ianuarie, 2 februarie 2024

În cadrul şedinţei din 30 ianuarie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

Protecţia consumatorilor:

• În cadrul procedurii administrative iniţiate prin petiţia depusă de către un consumator, autoritatea de supraveghere a verificat respectarea legislaţiei în domeniul contractului de credit încheiat cu OCN „MOGO LOANS” SRL. Ca rezultat, a fost constatată nerespectarea unor cerinţe legale prestabilite de Legea nr. 202/2013. De asemenea, a fost constatat caracterul abuziv al unor clauze contractuale cu privire la comisioane şi taxe, penalităţi, rezoluţiune şi colectare a datoriilor restante. CNPF urmează să înainteze o acţiune în instanţa de judecată în vederea constatării nulităţii clauzelor abuzive.

Autorizare:

• Reperfectarea licenţei de societate de investiţii de categoria “C”, eliberată societăţii pe acţiuni „GEST-CAPITAL” SA, prin schimbarea adresei juridice din MD-2001, str. Tighina, 49/3, mun. Chişinău, Republica Moldova, în MD-2001, str. Tighina, 49/3, biroul 51, mun. Chişinău, Republica Moldova, cu eliberarea unui nou formular de licenţă.

• Reperfectarea licenţei de socie­tate de investiţii de categoria “C” a Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, prin schimbarea adresei juridice din MD-2006, str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chişinău, Republica Moldova, în MD-2012, str. 31 August 1989, 127, mun. Chişinău, Republica Moldova, şi substituirea denumirii din Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” în Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” (BC „MAIB” SA), cu eliberarea unui nou formular de licenţă.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acţiuni ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „ALIMCOM” SA.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării benevole, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni: „MANDARIN-LUX” şi „MAURITUS”.

• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: „FRAGMENTAR”, „PLAI GURĂ DE RAI” şi „PLAI-M”.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înfiinţarea societăţii pe acţiuni „APĂ-CANAL CĂLĂRAŞI”, în sumă de 897 700 lei, în număr de 8 977 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 100 lei.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare plasate de:
– societatea pe acţiuni „CARTUŞ”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 3 lei la 5 lei, şi majorarea capitalului social cu 247 124 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiu­nilor va constitui 617 810 lei, divizat în 123 562 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 5 lei.
– societatea pe acţiuni „ÎCI-NORD”, prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 25 lei, şi majorarea capitalului social cu 367 125 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 611 875 lei, divizat în 24 475 de acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 25 lei.
– societatea pe acţiuni „SUCEAVA”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 2 lei, şi majorarea capitalului social cu 360 182 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 720 364 lei, divizat în 360 182 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 2 lei.

În cadrul şedinţei din 2 februarie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat decizii aferente protecţiei consumatorilor.

În particular, ca urmare a petiţiilor depuse de către doi consumatori, autoritatea de supraveghere a verificat respectarea legislaţiei în domeniul contractelor de credit încheiate cu creditorul OCN „MOGO LOANS” SRL. Ca rezultat, a fost constatată nerespectarea unor cerinţe legale prestabilite de Legea nr. 202/2013, inclusiv caracterul abuziv al clauzelor contractuale cu privire la comisioane, taxe, penalităţi, rezoluţiune, dobânda contractuală şi colectarea datoriilor restante. CNPF urmează să înainteze o acţiune în instanţa de judecată în vederea constatării nulităţii clauzelor abuzive stabilite în cele două contracte de credit.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.05 (1031) din 7 februarie 2024