Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 28 februarie, 2 martie 2023

În cadrul şedinţei din 28 februarie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Înregistrarea AA „BASAUTO GRUP” SRL în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance şi aprobarea dl Evghenie Calmîc în funcţia de administrator la această entitate.

• Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, iniţiată de ofertantul multiplu în componenţa: Lidia Cinpoieş, Nicolai Cinpoieş, Ion Cotelea, Victor Roşca, Alexandru Rusnac, Irina Şincarenco şi Eduard Simes, obiectul căreia îl constituie procurarea a 17 495 acţiuni ordinare nominative emise de „BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 31 CHIŞINĂU” SA la preţul de 20,00 lei per acţiune, cu durata de 28 zile din data anunţării.

• Înregistrarea în Registrul persoanelor autorizate a modificărilor aferente schimbării formei organizatorico-juridice a „EVALESTIM” SA în societate cu răspundere limitată.

• Radierea din Registrul licenţelor sau autorizaţiilor pentru activitate pe piaţa de capital a SA „ACVILA-SPORT”.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobilia­re, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de „DAAC-ORHEI” SA, în număr de 86 297 acţiuni ordinare nominative.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobilia­re, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „SPORT”, în număr de 35 380 acţiuni ordinare nominative;
– „ETER-C”, în număr de 124 773 acţiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere

• Ca urmare a monitorizării efectuate din oficiu şi constatării unor încălcări de către administratorii AEÎ „GRIMĂNCĂUŢI” a cerinţelor din normele de prudenţă financiară, autoritatea de supraveghere a dispus externalizarea serviciilor de control intern ale entităţii respective către Asociaţia Naţională Centrală a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (ANCAEÎ), cu prezentarea ulterioară CNPF a raportului privind rezultatele controlului respectiv, precum şi a planului privind implementarea măsurilor de stabilizare a AEÎ.
În cadrul şedinţei extraordinare din 2 martie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat inter alia:

• Decizia privind aplicarea sancţiunii faţă de Societatea de Registru „Registrator-Centru” SA pentru nerespectarea prevederilor actelor normative în domeniul pieţei de capital. Totodată, autoritatea de supraveghere a atenţionat societatea respectivă asupra obligaţiei de desfăşurare a activităţii de registrator în strictă conformitate cu dispoziţiile legale.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.09 (984) din 8 martie 2023