Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 27 februarie 2024

În cadrul şedinţei din 27 februarie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de acţiuni, plasate de societatea pe acţiuni „GHERMES-AGROSERVICE”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni de la 10 lei la 301 lei şi majorarea capitalului social cu 582 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii, după restructurare şi majorare, va constitui 602 000 lei, divizat în 2 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 301 lei.

Supraveghere:

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către societatea de investiţii BC „VICTORIABANK” SA a cadrului normativ aferent domeniului pieţei de capital, pentru perioada de activitate 01.12.2020 – 01.12.2023. Autoritatea de supraveghere a prescris societăţii respective să se conformeze prevederilor cadrului normativ în vigoare şi să remedieze încălcările constatate în actul de control.

• Iniţierea, din oficiu, conform Planului de activitate a CNPF pentru anul 2024, a controlului tematic privind respectarea, în perioada 01.12.2023 – 29.02.2024, de către organizaţiile de creditare nebancare, înregistrate în Registrul organizaţiilor de creditare nebancare autorizate, şi băncile licenţiate a prevederilor art. 4 (Informaţii standard care trebuie incluse în publicitate) şi art. 24 alin. (3) (în partea ce ţine de cerinţele faţă de regulamentul privind mecanismele de soluţionare a reclamaţiilor depuse de consumatori) din Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.09 (1035) din 6 martie 2024