Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 20, 26 iunie 2023

În cadrul şedinţei din 20 iunie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare:

• Hotărârea pentru modificarea Instrucţiunii nr. 38/5/2015 cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital, emisă în scopul ajustării cadrului secundar al Legii nr. 171/2012, aferent sistemului de raportare aplicat pe piaţa de capital, la ultimele modificări operate la Regulamentul nr. 14/5/2016 privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, dar şi ajustarea tehnică a acesteia la Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (din perspectiva conformării nivelului minim al volumului tranzacţiilor raportate către Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi raportării către CNPF a beneficiarilor efectivi determinaţi în corespundere cu prevederile legii prenotate). De asemenea, Instrucţiunea modificată prevede şi un mecanism de colectare a datelor ce ţin de investiţiile diasporei pe piaţa de capital, prin ajustarea în acest sens a anumitor raportări ale participanţilor profesionişti. Hotărârea va intra în vigoare în termen de trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

II. Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de „DAKON” SA şi majorarea capitalului social cu 571 040 lei prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 5 lei la 85 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 606 730 lei, divizat în 7138 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 85 lei.

• Înregistrarea AA „EXIMTRANS-ASIG” SRL în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance şi aprobarea dnei Nina Racoviţă în funcţia de administrator la această entitate.

• Aprobarea entităţii de audit „GRANT THORNTON AUDIT” SRL şi a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit pentru anul 2023 în cadrul ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA.

• Reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare şi Reasigurare „OMNIS” SRL pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări, prin modificarea adresei juridice din mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 42, of. 11, în mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10, et. 4, of. 406.

• Reperfectarea licenţei AEÎ „CREDITE DIN BARABOI” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, cu eliberarea unui nou formular de licenţă prin:

  1. modificarea denumirii din AEÎ „CREDITE DIN BARABOI” în AEÎ „ECOFINCREDIT”;
  2. extinderea teritorială a acţiunii licenţei asupra unităţilor administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: r. Râşcani, r. Drochia, r. Edineţ, r. Ocniţa şi r. Soroca.

• Confirmarea în funcţia de administrator al AEÎ „PRIMCREDIT” a dnei Alina Pirojoc, aleasă în funcţia de membru al consiliului de către adunarea generală repetată a membrilor asociaţiei date.

• Avizarea înregistrării de stat a reorganizării prin fuziune (absorbţie) a OCN „OK CREDIT” SRL (societate absorbantă) cu OCN „DINO CREDIT” SRL (societate absorbită).

• Radierea OCN „DIREX-PRO INVEST” SRL din Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, în baza cererii depuse.

• Confirmarea în funcţia de administrator al AEÎ „RURAL-FINANŢE” a dnei Silvia Gulea, aleasă în funcţia de conducător al sucursalei „Frasin”, în cadrul şedinţei consiliului asociaţiei date.

În cadrul şedinţei din 26 iunie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a înscrierii conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii a II-a de obligaţiuni ale BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, în sumă de 27 660 000 lei, în număr de 1 383 obligaţiuni nominative de clasă I, cu valoarea nominală de 20 000 lei per obligaţiune, cu termen de circulaţie de 3 ani şi o rată a dobânzii flotantă.

Aceasta este a doua emisie din cadrul celor patru prevăzute în programul de ofertă conform prospectului de emisie al BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.25 (1000) din 28 iunie 2023