Decizii ale Consiliului de administraţie al CNPF - 19 decembrie 2023

În cadrul şedinţei din 19 decembrie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Eliberarea avizului pentru înregistrarea, pe piaţa reglementată, a tranzacţiei speciale de vânzare-cumpărare a 72 813 acţiuni ordinare nominative de clasa I, emise de BC „BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU” SA.

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „GAROFIŢA-95” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale întreprinderii „UZINA EXPERIMENTALĂ-MECANICĂ-32” SA, în sumă de 99 600 lei, în număr de 6 225 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 37 500 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 16 lei.
– restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „VELIST” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 3 lei, şi majorarea capitalului social cu 557 038 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 835 557 lei, divizat în 278 519 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 3 lei.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni: „TEHNOTRON-PRIM”, „FARMACIA MERENI” şi „AGROMONTAJ”.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.51 (1026) din 27 decembrie 2023