Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 16 mai 2023

În cadrul şedinţei din 16 mai 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare:

• Avizarea înregistrării de stat a Statutului AEÎ „MICROÎMPRUMUT” în redacţie nouă, aprobat de adunarea generală repetată a membrilor din 31.03.2023.

II. Supraveghere:

• În rezultatul verificării corectitudinii calculului efectiv al primelor de asigurare propuse în cadrul unei licitaţii, Consiliul de administraţie al CNPF a prescris companii­lor de asigurare „ASTERRA GRUP” SA şi „GENERAL ASIGURĂRI” să respecte necondiţionat prevederile actelor normative în partea ce ţine de operarea cu prime şi tarife de asigurare obligatorie, stabilite în conformitate cu cadrul normativ relevant.

• În rezultatul examinării reclamaţiei depuse de către un consumator, autoritatea de supraveghere a obligat OCN „CASH&GO” SRL să restituie către debitor suma încasată, formată din dobândă în valoare de 2 142 lei, în cazul contractelor de credit nebancar (nr. 8/7900 din 17.09.2022, nr. 8/7957 din 16.10.2022, nr. 15/8243 din 14.11.2022, nr. 8/8053 din 13.12.2022, nr. 8/8089 din 12.01.2023 şi nr. 15/8399 din 10.02.2023), conform art. 24 alin. (1) lit. c¹) din Legea nr. 1/2018.

Totodată, Consiliul de Administraţie a prescris entităţii menţionate să aplice măsurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 1/2018 prin încasarea sumei iniţiale debursate, conform contractului de credit nebancar nr. 15/8484 din 11.03.2023, fără revendicarea altor plăţi prevăzute în contract (inclusiv dobânda, comisioanele, taxele, penalităţile, dobânzile de întârziere şi orice alt tip de plaţi).

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.20 (995) din 24 mai 2023