Decizii ale Consiliului de administraţie al CNPF - 16, 19 ianuarie 2024

În cadrul şedinţei din 16 ianuarie 2024, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „DRUM-9” SA, în sumă de 48 250 lei, în număr de 4 825 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 60 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 lei.
– restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare plasate de compania „EXIMOTOR” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 30 lei, şi majorarea capitalului social cu 580 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al socie­tăţii după restructurare şi majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 20 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 30 lei.

Supraveghere:

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către „SOLIDITATE” SA a cadrului normativ aferent domeniului pieţei de capital, pentru perioada de activitate 01.11.2020 – 01.11.2023. Autoritatea de supraveghere a prescris societăţii respective să se conformeze prevederilor cadrului normativ în vigoare şi să remedieze încălcările constatate în actul de control.

În cadrul şedinţei extraordinare din 19 ianuarie 2024, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat Hotărârea prin care a constatat nerespectarea de către OCN „OPTIM-CAPITAL” SRL a unor cerinţe legale prestabilite de Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori. În particular, autoritatea de supraveghere a constatat caracterul abuziv al unor clauze contractuale, inclusiv cu privire la calcularea dobânzii aferente creditului, comisioanele percepute, drepturile şi obligaţiile împrumutatului.

Hotărârea CNPF a fost aprobată în contextul procedurii administrative iniţiate la petiţia depusă de către un consumator, prin care a solicitat constatarea clauzelor abuzive în cadrul a două contracte de credit, încheiate cu OCN „OPTIM-CAPITAL” SRL.

CNPF urmează să înainteze o acţiune în instanţa de judecată în vederea constatării nulităţii clauzelor abuzive.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.03 (1029) din 24 ianuarie 2024