Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 14 martie 2023

În cadrul şedinţei din 14 martie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Înregistrarea în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance a OCN „CAPITAL LEASING” SRL.

• Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, iniţiată de ofertantul multiplu SRL „ADV” şi Emmanuil Grinshpun, obiectul căreia îl constituie procurarea a 225 914 acţiuni ordinare nominative emise de „ALIMCOM” SA, la preţul de 12,20 lei per acţiune, cu durata de 15 zile din data anunţării.

II. Supraveghere

• Prescrierea administratorului OCN “CASH&GO” SRL să aplice măsurile prevăzute în art. 24 alin. (3) din Legea nr. 1/2018 şi pct. 42 din Regulamentul privind cerinţele de creditare responsabilă, fiind în drept să solicite de la consumator doar restituirea sumei iniţiale, debursate conform contractului de credit acordat, fără revendicarea altor plăţi prevăzute în contract (inclusiv dobânda, comisioanele, taxele, penalităţile, dobânzile de întârziere şi orice alt tip de plăţi).

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.11 (986) din 22 martie 2023