Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 11-12 aprilie 2023

În cadrul şedinţei din 11 aprilie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare:

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în Statutul AEÎ „RURAL-FINANŢE”, aprobate de adunarea generală repetată a membrilor din 19.03.2023.

• Avizarea înregistrărilor de stat a modificărilor operate în Statutul AEÎ „VALEA FÎNULUI”, aprobate de adunarea generală repetată a membrilor din 18.03.2023.

• Aprobarea persoanelor propuse în funcţia de membri ai Consiliului Societăţii ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA, după cum urmează: Mag. Dr. Othmar Ederer, Dr. Gunther Puchtler, MMag. Paul Swoboda, Mag. Iur. Michael Klaus Scheitegel şi Dr. Gernot Reiter.

• Acordarea BAR „EU-PROSPER-ASIG” SRL a licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare, pe termen nelimitat. Activitatea licenţiată se va desfăşura pe adresa: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 74, of. 6. În aceeaşi şedinţă, a fost aprobată dna Svetlana Lupaşcu în funcţia de administrator al acestei entităţi.

II. Supraveghere:

• Prescrierea administratorului OCN „U CAPITAL” SRL să aplice măsurile prevăzute în art. 24 alin. (3) din Legea nr. 1/2018, fiind în drept să solicite doar restituirea sumei iniţiale, debursate conform contractelor de credit nr. 1/184 din 24.11.2022 şi nr. 1/221 din 16.12.2022, fără revendicarea altor plăţi prevăzute în contract (inclusiv dobânda, comisioanele, taxele, penalităţile, dobânzile de întârziere şi orice alt tip de plăţi).

• Iniţierea procedurii administrative în vederea efectuării controlului tematic privind verificarea respectării de către OCN „IUTE CREDIT” SRL a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) şi lit. e¹) din Legea nr. 1/2018, a modului de evaluare a bonităţii consumatorului creditului/leasingului financiar, statuat la art. 5 alin. (31), alin. (32), alin. (33) şi alin. (34) din Legea nr. 1/2018 şi a cerinţelor de creditare responsabilă aprobate prin Hotărârea CNPF nr. 20/5/2022.

• Suspendarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVA ASIG” SRL pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi reasigurări, pe termen de 6 luni (până la data de 13.09.2023), la cererea acestuia.

În cadrul şedinţei din 12 aprilie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financia­re, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat prospectul de ofertă publică primară de obligaţiuni ale BC „Moldova-Agroindbank”, intenţionate a fi emise în cadrul unui Program de Ofertă.

Potrivit Prospectului, Programul de Ofertă prevede plasarea continuă, în cadrul a 4 emisiuni, a obligaţiunilor corporative de aceeaşi clasă, pe parcursul a 12 luni de la data publicării acestuia, fiecare emisiune ulterioară fiind lansată numai după parcurgerea şi închiderea etapelor ofertei care o preced.

În cadrul unei emisiuni de obligaţiuni vor fi propuse spre plasare 5 000 unităţi, cu valoarea nominală 20 000 per obligaţiune, în volum total de 100 000 000 lei, respectiv, suma totală a ofertei, în cadrul Programului de ofertă, fiind de 400 000 000 lei, cu termenul de circulaţie de 3 ani şi o rată a dobânzii flotantă.

Perioada de derulare a ofertei publice primare de obligaţiuni pentru fiecare emisiune va constitui 21 zile calendaristice, după expirarea a 5 zile calendaristice din data publicării anunţului de ofertă, cu posibilitatea închiderii anticipate a acesteia, la decizia emitentului, în cazul în care toate obligaţiunile oferite vor fi subscrise integral.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.15 (990) din 19 aprilie 2023