Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 10 mai 2023

În cadrul şedinţei din 10 mai 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare:

• Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea unor acte normative ale CNPF, care reglementează activitatea organismelor de plasament colectiv, cu scopul de a crea baza normativă secundară şi punerea în aplicare a Legii nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative. În particular, Hotărârea vizează operarea amendamentelor la următoarele acte normative: Regulamentul privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (nr. 5/14/2015); Regulamentul privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (nr. 5/15/2015); Regulamentul privind transparenţa şi publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor (nr. 62/20/2014); Regulamentul privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor (nr. 62/21/2014). Proiectul Hotărârii a fost supus consultărilor cu autorităţile publice competente, precum şi a fost remis spre avizare şi consultare instituţiilor şi părţilor interesate.

II. Autorizare:

• Confirmarea dlui Efim Lupanciuc în funcţia de administrator – director executiv al Asociaţiei Naţionale Centrale a asociaţiilor de economii şi împrumut.

• Înregistrarea în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance a OCN „BANCASSURANCE GROUP” SRL.

• Aprobarea cererii de numire a dnei Veronica Malcoci în funcţia de membru şi preşedinte al Comitetului de conducere al ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA.

• Avizarea cererii de retragere obligatorie, iniţiată de ofertantul „Avicola Farm Meat” SRL, adresată acţionarilor „Avicola Gallinula” SA, obiectul căreia îl constituie 43 866 acţiuni ordinare nominative.

• Avizarea cererii de retragere obligatorie, iniţiată de ofertantul multiplu în componenţa: Lidia Cinpoieş, Nicolai Cinpoieş, Ion Cotelea, Victor Roşca, Alexandru Rusnac, Irina Şincarenco şi Eduard Simes, adresată acţionarilor „BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 31 CHIŞINĂU” SA, obiectul căreia îl constituie 17 495 acţiuni ordinare nominative.

III. Supraveghere:

• În rezultatul analizei efectuate din oficiu a ofertelor de achiziţii publice desfăşurate în perioada 01.07.2022- 15.03.2023 de contractare a serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule, Consiliul de Administraţie a prescris companiilor „MOLDASIG” SA şi BAR „NOVA ASSISTANCE” SRL să respecte necondiţionat prevederile actelor normative în partea ce ţine de operarea cu prime, tarife şi de plata primelor de asigurare obligatorie stabilite în conformitate cu cadrul normativ relevant.

• Suspendarea achitării contribuţiei anuale pentru perioada de gestiune 2022 în Fondul de compensare a investitorilor, având în vedere că Fondul respectiv are acumulate mijloace care asigură plata compensaţiei în limita plafonului minim de compensare.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.19 (994) din 17 mai 2023