De ce sunt accesate datele cu caracter personal la achiziţionarea asigurării RCA

În rezultatul mai multor solicitări adresate Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) privind motivul accesării datelor cu caracter personal de către autoritatea de supraveghere, precizăm că CNPF nu accesează datele cu caracter personal ale cetăţenilor, acestea fiind accesate de către asigurători în momentul achiziţionării poliţei RCA. În acest context, venim cu următoarele clarificări:

– CNPF asigură funcţionarea şi administrarea Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule (SIA RCA Data);

– Procesarea cererii, contractului şi a poliţei de asigurare obligatorie RCA, precum şi transmiterea de către asigurători a informaţiilor privind contractele de asigurare obligatorie RCA şi dosarele de daună se efectuează prin intermediul SIA RCA Data, gestionat de CNPF;

– În calitate de contractant al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă (poliţa RCA) şi externă (Carte Verde), prin cererea depusă şi semnată, persoana asigurată îşi exprimă consimţământul ca datele cu caracter personal indicate în cerere să fie prelucrate în corespundere cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Important: Atunci când solicitaţi informaţia privind entităţile care v-au accesat datele cu caracter personal şi constataţi că CNPF apare ca operator care a prelucrat aceste date, este important să cunoaşteţi că, de fapt, datele cu caracter personal sunt accesate de asigurătorul dvs., în vederea examinării şi soluţionării cererii de asigurare, dar şi în scopul procesării dosarelor de daună. Dacă scopul şi temeiul accesării datelor cu caracter personal sunt neclare, aveţi posibilitatea să contactaţi asigurătorul al cărui client sunteţi pentru a elucida circumstanţele.

De asemenea, în cazul în care consideraţi că drepturile dumneavoastră privind protecţia datelor cu caracter personal au fost încălcate, recomandăm să vă adresaţi la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.17 (992) din 3 mai 2023