Comitetul de coordonare al Proiectului Twinning s-a întrunit într-o nouă reuniune de lucru

Comitetul de Coordonare al Proiectului Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanţei corporative şi gestionarii riscurilor în sectorul financiar al Republicii Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană, s-a reunit în cea de-a patra şedinţă la Chişinău pentru a discuta rezultatele obţinute, precum şi progresele de viitor.

Astfel, a fost analizat şi examinat raportul de activitate pentru perioada iunie – august 2022 şi planul de lucru pentru următoarea etapă (16 septembrie 2022 – 17 martie 2023).

Participanţii au subliniat pasul important atins prin elaborarea şi agrea­rea Planului de acţiuni cu privire la condiţiile necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăţi în Euro (SEPA), precum şi progresele înregistrate pe linia consolidării cadrului macroprudenţial pentru a face faţă riscurilor sistemice.

Liderul de proiect din partea Consorţiului de implementare, Maria Elena Georgescu, a apreciat progresele înregistrate de către ambele instituţii beneficiare – Banca Naţională a Moldovei (BNM) şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), precum şi implicarea activă a personalului acestora în cadrul proiectului Twinning.

În calitatea sa de lider de proiect din partea statului beneficiar, viceguvernatorul BNM, Tatiana Ivanicichina, şi preşedintele CNPF, Cornelia Cozlovschi, au mulţumit pentru sprijinul acordat. Oficialii au reiterat angajamentul BNM şi CNPF pentru implementarea reformelor necesare în scopul alinierii cadrului de reglementare şi supraveghere financiară la standardele Uniunii Europene, precum şi pentru atingerea unei creşteri economice durabile pe termen lung.

La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor beneficiare ale proiectului Twinning – BNM şi CNPF, ai Consorţiului de implementare format din Banca Naţională a României, Banca Centrală a Regatului Ţărilor de Jos şi Banca Centrală a Lituaniei, în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară din România şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor din România, ai Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova împreună cu consilierul UE de rang înalt în domeniul serviciilor financiare.

Proiectul Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanţei corporative şi gestionării riscurilor în sectorul financiar”, finanţat de Uniunea Europeană, a fost lansat la începutul anului curent pentru o perioadă de doi ani.

Notă:

Twinning este un instrument al UE de cooperare instituţională între autorităţile statelor membre ale UE şi autorităţile ţărilor beneficiare. Proiectele Twinning urmăresc scopul de a dezvolta capacităţile instituţionale ale autorităţilor beneficiare. În cadrul acestor proiecte, experţi din sectorul public din UE sunt detaşaţi pentru a oferi asistenţă autorităţilor beneficiare în vederea atingerii unor obiective specifice. Mai multe informaţii privind instrumentul de asistenţă Twinning sunt disponibile pe pagina web a Comisiei Europene.

Anterior, în perioada 2015-2017, BNM a beneficiat de un proiect Twinning pentru consolidarea capacităţii sale în domeniul reglementării şi supravegherii bancare în contextul cerinţelor UE, iar CNPF a beneficiat de un proiect Twinning pentru dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor sale operaţionale şi instituţionale în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale a pieţei de capital, a fondurilor de investiţii, a companiilor de asigurări, a asociaţiilor de economii şi împrumut şi a fondurilor de pensii.

Numarul ziarului: 
Nr.35 (959) din 7 septembrie 2022