Comisia Naţională a Pieţei Financiare a participat la conferinţa în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor

Aspecte ce vizează importanţa respectării cadrului legal naţional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, au fost abordate în cadrul conferinţei “Pria AML Republica Moldova”, organizată vineri, 26 martie, de către Priaevents, în parteneriat cu ACI Partners.

Discuţiile s-au axat pe subiecte care se referă la normele incluse în Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului (în vigoare din decembrie 2020), măsurile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi recomandările Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI).

În discursul său, dna Elena Pui, secretarul general în cadrul Comisiei Naţionale, a menţionat că problemele aferente spălării banilor şi finanţării terorismului sunt la ordinea zilei şi reprezintă provocări ale căror soluţionare asigură eficienţa pieţei financiare per ansamblu, implicit a segmentului non-bancar. Potrivit prerogativelor statuate de legea cadru, atribuţiile CNPF se extind asupra a trei pieţe: de asigurări, de creditare-nebancară şi piaţa de capital. Pe filiera de prevenire şi combatere a spălării banilor, CNPF este responsabilă de respectarea de către entităţile raportoare a cerinţelor cadrului primar şi secundar aferent speţei, având, în acest sens, atribuţii de reglementare, monitorizare şi supraveghere a participanţilor din sectoarele enunţate.

Responsabilul CNPF a specificat că la finele anului 2020 valoarea estimativă a pieţei financiare a însumat, per total, 59,0 mlrd. lei. Ponderea cea mai mare de aproximativ 78 la sută, raportată la indicatorul pieţei financiare, a revenit sectorului bancar, 3 la sută – pieţei de capital (piaţa primară şi cea secundară a valorilor mobiliare corporative), 2 la sută – pieţei de asigurări şi 17 la sută a reprezentat cota deţinută de sectorul de creditare nebancară (credite şi leasing financiar). “Nu în zadar am prezentat datele cu referire la ponderile sectoriale în PIB şi în parametrii pieţei financiare, pentru ca să reliefăm că măsurile întreprinse de către autoritatea de supraveghere, în persoana CNPF, sunt şi trebuie focusate cu accente asupra sectorului de creditare nebancară”, a adăugat oficialul.

Potrivit secretarului general al CNPF, în anul 2020, organizaţiile de creditare nebancară (OCN) au fost preocupate de ajustarea capitalului social minim de 1 milion de lei în termen de până la 01.01.2021, conform Legii nr.23/2020. În aspectele ce vizează majorarea de capital social al OCN-lor, autoritatea de supraveghere a solicitat suportul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în vederea verificării sursei mijloacelor financiare utilizate prin prisma existenţei/lipsei unor suspiciuni pertinente cu privire la spălarea banilor.

“Colaborarea cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, este axată în special pe componentele ce derivă din cerinţa de majorare a capitalului social fie OCN, fie societăţi de asigurare, cât şi în contextul exerciţiului de monitoring a tranzacţiilor/operaţiunilor companiilor de asigurare. Toate măsurile şi acţiunile ce sunt întreprinse de Comisia Naţională şi Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au obiectivul de a disciplina participanţii şi vor avea reflecţie în activitatea operaţională a entităţilor raportoare”, a subliniat secretarul general al CNPF.

La eveniment, de asemenea, au participat reprezentanţi de la Banca Naţională a Moldovei, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, experţi în domeniul vizat din cadrul entităţilor publice şi private din R. Moldova şi România etc.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.12 (886) din 31 martie 2021