CNPF susţine implicarea birourilor istoriilor de credit în activitatea non-bancară

Responsabilii din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) au avut pe data de 12 iunie o întâlnire cu Echipa economică germană în R. Moldova (GET Moldova), în cadrul căreia a fost abordat subiectul birourilor istoriilor de credit şi rolul acestora în reducerea fenomenului de supra-îndatorare a gospodăriilor casnice.

Experţii GET Moldova au prezentat rezultatele unui studiu privind birourile istoriilor de credit, au adus exemple de practici internaţionale în domeniul aferent creditării nebancare şi şi-au exprimat viziunea asupra colectării şi stocării informaţiilor de către birourile corespunzătoare.

În context, Alexander Lehmann, şeful echipei economice germane, a subliniat rolul semnificativ al organizaţiilor de creditare nebancară în promovarea accesului la finanţe pentru gospodăriile cu venituri joase şi micro-antreprenorii din R. Moldova şi a făcut unele recomandări cu privire la consolidarea mecanismelor de protecţie a beneficiarilor de astfel de produse financiare.

Un alt aspect examinat în cadrul discuţiilor s-a referit la integrarea organizaţiilor de creditare nebancară în sistemul de raportare a birourilor istoriilor de credit cu monitorizarea ulterioară a raporturilor de împrumut şi a istoricului debitorilor.

Potrivit experţilor GET Moldova, încurajarea organizaţiilor de creditare nebancară să devină clienţi ai birourilor istoriilor de credit va contribui la reducerea nivelului de împovărare a populaţiei printr-o informare mai bună şi le va oferi consumatorilor posibilitatea de a lua decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la utilizarea produselor şi serviciilor financiare.

De asemenea, concomitent cu obligarea organizaţiilor de creditare nebancară de a fi surse pentru birourile istoriilor de credit, a fost reiterată importanţa efectuării schimbului de date între birouri care, drept rezultat, va diminua fragmentarea datelor din istoriile de credit şi, respectiv, va minimiza costurile corespunzătoare.

Potrivit datelor CNPF, în prezent trei birouri ale istoriilor de credit deţin licenţe pentru activitatea de prestare a serviciilor de formare, prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit, precum şi de prezentare a rapoartelor de credit şi de prestare a serviciilor aferente. În total, participanţi la schimbul informaţional sunt 12 bănci comerciale, 55 organizaţii de creditare nebancară, 6 asociaţii de economii şi împrumut, o asociaţie centrală de economii şi împrumut şi o persoană juridică prestatoare de servicii comunale şi de telecomunicaţii.

Echipa Economică Germană în Moldova (GET Moldova) susţine Guvernul Republicii Moldova în domeniul stabilizării dezvoltării economice şi modelării proceselor necesare pentru reformele economice.
GET Moldova constituie o parte a proiectului „Consultanţă guvernamentală la nivel înalt în numele Ministerului Federal al Economiei şi Energiei “care, de asemenea, include Ucraina, Belarus şi Georgia.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.24 (798) din 19 iunie 2019