CNPF şi participanţii pieţei financiare nebancare au organizat mai multe evenimente în cadrul Global Money Week

Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi participanţii profesionişti s-au implicat activ în activităţile de educare financiară a populaţiei, inclusiv a tinerilor şi adolescenţilor, cu ocazia Săptămânii Internaţionale a Educaţiei Financiare (Global Money Week), desfăşurată în perioada 21-27 martie 2022.

Printre entităţile care au dat curs activităţilor organizate în cadrul Săptămânii Internaţionale a Educaţiei Financiare, se numără: Bursa de Valori a Moldovei, Pro Invest Capital, Grawe Carat Asigurări, AEÎ Hruşova, Microinvest, SEBO CREDIT, SMART CREDIT, MSA Credit, OPTIM CAPITAL, OK Credit şi CREDIT COMOD.

În particular, au fost organizate seminare tematice şi conferinţe video pentru elevii şi studenţii de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Stat din R. Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Colegiul de Vinificaţie din Stăuceni, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Centrul Republican „Artico” etc. În cadrul acestor activităţi au fost abordate subiecte cu privire la rolul şi importanţa asigurărilor, instrumentele financiare existente pe piaţa de capital şi mecanismele de utilizare a acestora. De asemenea, tinerii au fost familiarizaţi, prin intermediul atelierelor online, excursiilor, discuţiilor tematice, postărilor şi filmuleţelor plasate pe reţelele de socializare ale companiilor, cu informaţii utile ce ţin de gestionarea şi economisirea banilor, produsele de credit, metoda de calcul, evaluarea riscurilor, restructurarea creditelor, medierea conflictelor pe cale amiabilă etc.

În acelaşi timp, CNPF a desfăşurat o sesiune online de educaţie financiară destinată elevilor claselor a IX-a–XII-a de la Liceul “Litterarum” din Chişinău, care a avut scopul de a facilita înţelegerea unor concepte de bază privind piaţa de capital şi instrumentele financiare aferente acestei pieţe.

De asemenea, pe durata Săptămânii Internaţionale a Educaţiei Financiare, autoritatea de supraveghere a distribuit pe reţelele proprii de socializare o serie de materiale cu caracter educaţional, cum ar fi:
• informaţii referitoare la plăţile aferente unui contract de credit nebancar sau de leasing financiar;
• specificul poliţelor de asigurare auto: RCA, Carte Verde şi Casco;
• piaţa de capital şi produsele aferente acesteia;
• posibilitatea verificării online a clasei bonus-malus şi a calculului primelor de asigurare pentru asigurările de tip RCA şi Carte Verde;
• bonurile patrimoniale şi paşii de urmat pentru a afla informaţii cu privire la societăţile pe acţiuni în care aceste bonuri au fost investite;
• particularităţile creditului de consum, nebancar sau de leasing financiar.

CNPF acordă o atenţie sporită nivelului de educaţie şi de responsabilizare financiară a populaţiei, ca măsură activă de protecţie a beneficiarilor de servicii şi produse financiare nebancare şi de creştere a gradului de încredere a acestora.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.13 (937) din 6 aprilie 2022