CNPF a participat la reuniunea autorităţilor de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare ale statelor-membre CSI

Responsabili din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) au participat la cea de-a XXV-a şedinţă a Consiliului conducătorilor organelor de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare ale statelor-membre CSI, care a avut loc miercuri, 26 ianuarie, în format de videoconferinţă. Reuniunea din acest an a întrunit reprezentanţi din şapte ţări (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, R. Moldova, F. Rusă, Kârgâzstan şi Kazahstan) şi s-a desfăşurat sub preşedinţia Kârgâzstan.

Participanţii la întrunire au discutat subiecte comune pieţei de capital şi au efectuat un schimb de opinii cu privire la situaţia actuală şi evoluţiile înregistrate pe pieţele de valori mobiliare din statele-membre ale CSI pe parcursul anului 2021.

De asemenea, în cadrul colaborării şi schimbului de informaţii pe platforma Consiliului, participanţii au examinat analizele comparative elaborate pe diferite tematici, inclusiv analiza amplă efectuată de CNPF privind cadrul de reglementare al ţărilor participante în domeniul încălcărilor şi sancţiunilor pe piaţa de capital. Având în vedere importanţa şi calitatea documentului dat, Comitetul Executiv al CSI a decis transmiterea acestuia pentru informare tuturor autorităţilor relevante din statele-membre ale CSI.

La finele şedinţei, reprezentanţii organelor de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare ale statelor-membre CSI au convenit să continue, pe parcursul anului 2022, schimbul de experienţă şi informaţii în vederea creşterii competitivităţii pieţelor valorilor mobiliare din statele-membre ale CSI, îmbunătăţirii funcţiilor de control şi supraveghere a entităţilor de pe piaţa de capital, prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale pe piaţa valorilor mobiliare (pseudo-servicii financiare din partea unor persoane neautorizate în domeniu), asigurării protecţiei drepturilor intereselor beneficiarilor de servicii financiare; ridicarea nivelului de conştientizare a cetăţenilor cu privire la problemele investiţionale pe piaţa valorilor mobiliare etc.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.04 (928) din 2 februarie 2022