CNPF a finalizat procesul de elaborare a cadrului normativ necesar pentru crearea fondurilor de pensii facultative

Doritorii de a practica activitate în domeniul pensiilor facultative pot depune setul necesar de documente la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), autoritate abilitată cu competenţe de supraveghere a acestor entităţi.

În cadrul şedinţei din 31 iulie 2023, Consiliul de administraţie al CNPF a aprobat Regulamentul privind avizarea constituirii societăţii de pensii şi licenţierea administratorului fondurilor de pensii facultative. Acest document încheie şirul de acte normative elaborate şi aprobate de către CNPF, necesare pentru demararea activităţii fondurilor de pensii facultative în Republica Moldova, care urmează să fie administrate în mod privat şi să servească drept surse pentru completarea veniturilor populaţiei.

Noul Regulament stabileşte procedura şi lista de documente necesare pentru obţinerea avizului cu privire la constituirea societăţii de pensii şi a licenţei de administrator al unui fond de pensii facultative. În particular, pentru a obţine avizul de constituire a societăţii de pensii sau a licenţei de administrator al unui fond de pensii facultative este necesar de a depune/prezenta documente/informaţii ce vizează: actele de constituire şi programul de activitate, identitatea fondatorilor, dovada conformării cerinţei de capital minim (inclusiv provenienţa mijloacelor depuse în capitalul social), corespunderea persoanelor propuse pentru gestionarea activităţii societăţii de pensii sau administratorului etc.

De asemenea, Regulamentul descrie modul de evaluare şi aprobare de către CNPF a persoanelor care gestionează activitatea administratorului, precum şi lista de documente şi procedura de avizare prealabilă a deţinerilor de participaţii calificate în capitalul social al societăţii de pensii.

Proiectul de regulament a fost consultat cu autorităţile publice competente şi părţile interesate şi urmează să fie supus înregistrării de stat.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.31 (1006) din 9 august 2023