CNPF a aprobat Regulamentul privind participaţiile calificate în capitalul social al societăţilor de asigurare sau de reasigurare

Regulamentul privind participaţiile calificate în capitalul social al societăţilor de asigurare sau de reasigurare a fost aprobat de Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), în cadrul şedinţei din 2 mai 2023.

Documentul face parte din şirul de acte normative aferente, elaborarea cărora derivă din Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92/2022 (în vigoare de la 1 ianuarie 2023).

Scopul principal al Regulamentului constă în sporirea transparenţei acţionarilor societăţilor de asigurare sau de reasigurare, prin intervenţia autorităţii de supraveghere la formarea acţionariatului, precum şi facilitarea urmăririi de către supraveghetor a modificărilor în structura acestuia.

În acest sens, Regulamentul stabileşte exigenţe privind deţinerea, dobândirea, majorarea, înstrăinarea sau reducerea unei participaţii calificate în capitalul social al societăţilor de asigurare sau de reasigurare, procedura de evalua­re a achizitorilor potenţiali care preconizează să deţină participaţii calificate în capitalul social al societăţilor de asigurare sau de reasigurare, monitorizarea continuă a calităţii acţionarilor societăţilor de asigurare sau de reasigurare, precum şi documentele şi informaţiile ce urmează a fi remise autorităţii de supraveghere în aceste scopuri.

Principalele reglementări pe care le aduce actul normativ se referă la examinarea solicitării pentru obţinerea avizului prealabil de la autoritatea de supraveghere pentru dobândirea, majorarea sau reducerea participaţiei calificate în capitalul social al societăţilor de asigurare sau de reasigurare, cu indicarea setului de documente care urmează a fi prezentat de către achizitorul potenţial.

Cadrul normativ nou aprobat atribuie o importanţă considerabilă procedurii de evaluare a calităţii achizitorului potenţial în vederea asigurării unei administrări prudente şi sănătoase a societăţii de asigurare prin examinarea cumulativă a unor criterii stabilite, cum ar fi: reputaţia achizitorului potenţial; calificarea, reputaţia şi experienţa oricărei persoane care va activa în calitate de persoană cu funcţie de conducere şi care deţine funcţie-cheie după realizarea achiziţiei propuse; soliditatea financiară a achizitorului potenţial; capacitatea societăţii de asigurare de a respecta normele prudenţiale, în special a cerinţei ca grupul financiar din care va face parte achizitorul potenţial să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului de informaţii între autorităţile competente şi determinarea repartizării competenţelor între aceste autorităţi. Proiectul de regulament a fost consultat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară din România şi supus consultărilor publice.

Normele expuse în Regulament urmează să contribuie la crearea premiselor pentru consolidarea procesului de identificare şi evaluare a acţionarilor, precum şi pentru responsabilizarea organelor de conducere ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.18 (993) din 10 mai 2023