CNPF a aprobat Regulamentul-model privind cadrul de administrare a activităţii OCN-urilor

Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat, în cadrul şedinţei din 17 ianuarie 2023, Regulamentul-model privind cadrul de administrare a activităţii organizaţiei de creditare nebancară (OCN).

Prin elaborarea unui Regulament-model de bune practici relevante domeniului de activitate a OCN-urilor şi identificarea aşteptărilor şi a standardelor comune, CNPF doreşte să sprijine acest sector în efortul de a face faţă provocărilor generate de accesul calitativ la finanţare, menţinerea şi creşterea calităţii serviciilor şi evoluţia către sustenabilitate.

Regulamentul a fost conceput cu titlu de recomandare, pentru a fi un instrument util consiliilor de administraţie ale OCN-urilor, părţilor interesate şi managerilor, în vederea îmbunătăţirii funcţionării sectorului. Regulamentul-model pune la dispoziţie un set de standarde în ceea ce priveşte managementul, guvernanţa, gestionarea riscului, raportarea şi alte relaţii specifice OCN-urilor şi include un şir de recomandări, precum:
– guvernanţa, această secţiune cuprinde standardele pentru management şi pentru consiliul de administraţie, care va avea un număr minim de membri, independenţa şi atribuţii­le sale;
– cadrul organizatoric – guvernanţă internă, conduită în afaceri, părţi afiliate, conflicte de interese;
– sistemul de control intern ajustat la dimensiunea organizaţiei care raportează direct consiliului de administraţie;
– auditul intern independent de management;
– cadrul de gestionare a riscurilor – această secţiune detaliază abordări şi proceduri comune de gestionare a riscurilor, de identificare, evaluare şi ierarhizare a riscurilor, stabileşte persoana responsabilă pentru gestio­narea riscurilor, care este independentă de management.

Prezentul Regulament-model ar urma să contribuie la diseminarea bunelor practici şi la perfecţionarea guvernanţei şi a managementului judicios în sectorul de creditare nebancară.

Regulamentul-model a fost elaborat în baza recomandărilor formulate de către experţii Băncii Naţionale a României în cadrul proiectului TWINNING „Consolidarea supravegherii, guvernării corporative şi gestionării riscurilor în sectorul financiar”.

Notă: În prezent, în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate sunt înregistrate 127 OCN-uri cu dreptul de a desfăşura activitate de creditare nebancară.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

Numarul ziarului: 
Nr.03 (978) din 25 ianuarie 2023