CNPF a aprobat prospectul ofertei publice de obligaţiuni emisă de către Primăria municipiului Chişinău

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a aprobat prospectul ofertei publice privind efectuarea primei emisiuni de obligaţiuni anunţată de către Primăria mun. Chişinău. Mijloacele financiare atrase prin intermediul emisiunii urmează a fi utilizate pentru implementarea Proiectului investiţional “Modernizarea Parcului de Troleibuze al Municipiului Chişinău”.

Prospectul de ofertă al Primăriei mun. Chişinău prevede emisia, prin ofertă publică, a 65000 de obligaţiuni de clasa I (cu termen de circulaţie de 7 ani) cu valoarea nominală de 1000 lei per obligaţiune în sumă totală de 65 mil. lei, aceasta urmând a fi intermediată de către BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Dobânda ofertei publice este una flotantă (determinată ca rată medie ponderată, calculată pentru valorile mobiliare de stat cu maturitatea de 364 zile pe o perioadă de 6 luni care preced plata cuponului, plus marja fixă de 1,1%), care se va achita semestrial.

Autoritatea de supraveghere nebancară menţionează că, obligaţiunile emise în cadrul ofertei publice anunţate de către Primărie, pot fi procurate doar în perioada de subscriere: 7 martie 2022 – 28 martie 2022 (inclusiv), prin depunerea unei cereri la sediul BC „Moldova-Agroindbank” SA, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, bir. 4.

Totodată, achiziţionarea obligaţiunilor de către investitorii interesaţi se va efectua în baza unei cereri-model care poate fi accesată pe pagina intermediarului BC „Moldova-Agroindbank” SA, (www.maib.md), acestea fiind alocate după principiul de subscriere “primul venit, primul servit”, ţinându-se cont de achitarea efectivă a mijloacelor băneşti până la data expirării perioadei de subscriere.

Data închiderii subscrierii la obligaţiuni este 28.03.2022, la finele zilei de lucru, cu posibilitatea închiderii anticipate a Ofertei Publice, în cazul în care vor fi vândute toate obligaţiunile.

De menţionat că, persoanele fizice şi juridice interesate să procure obligaţiuni municipale emise de Primăria mun. Chişinău, pot consulta în prealabil prospectul ofertei publice şi documentele aferente ofertei la sediile Primăriei mun. Chişinău şi BC „Moldova-Agroindbank” SA, pe paginile web ale acestora, precum şi pe pagina oficială web a autorităţii de supraveghere nebancară (www.cnpf.md).

În opinia autorităţii de supraveghere, obligaţiunile emise de autorităţile publice locale pot servi drept un imbold pentru dinamizarea pieţei de capital şi diversificarea oportunităţilor de afaceri pentru potenţialii investitori. În acelaşi timp, sesizăm atenţia că orice investitor, care intenţionează să se subscrie în cadrul ofertei expuse, trebuie să efectueze propria analiză şi evaluare a informaţiilor cuprinse în cadrul Prospectului, respectiv, decizia de achiziţionare a obligaţiu­nilor trebuie să fie una asumată.

Numarul ziarului: 
Nr.09 (933) din 9 martie 2022