CNPF a aprobat norme ce vizează încheierea tranzacţiilor de proporţii, investirea capitalului propriu şi contractarea de împrumuturi de către asigurători/reasigurători

Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat Regulamentul privind termenele, procedura şi modul de eliberare a avizului aferent tranzacţiilor, cerinţele ţinerii registrului de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului sau reasigurătorului.

Principalele prevederi ale acestuia se referă la condiţiile privind încheierea tranzacţiilor, inclusiv în partea ce ţine de tranzacţiile de proporţii, investirea capitalului propriu şi contractarea de împrumuturi.

În particular, Regulamentul stabileşte cerinţe privind:
• ţinerea Registrului de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului sau reasigurătorului, modul de emitere a acestora;
• condiţiile şi procedura de eliberare a avizului prealabil privind investirea a mai mult de 15% din capitalul propriu al asigurătorului sau reasigurătorului în capitalul social al unor societăţi comerciale;
• contractarea creditelor sau împrumuturilor ce depăşesc 10% din valoarea capitalului social, precum şi încheierea tranzacţiilor de proporţii.

De asemenea, Regulamentul descrie procedura de eliberare sau de refuzare a avizului prealabil, cu indicarea termenului de aprobare a deciziei de către autoritatea de supraveghere şi a situaţiilor în care aceasta refuză în eliberarea avizului.

Normele expuse conţin prevederi aferente cerinţelor privind emiterea de garanţii, asumarea de angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului sau reasigurătorului, prin menţionarea obligaţiei şi a termenului în care asigurătorul sau reasigurătorul poate efectua înregistrări în registru.

Astfel, toate tranzacţiile de proporţii ale asigurătorului sau reasigurătorului urmează să fie efectuate cu avizul prealabil al autorităţii de supraveghere, cu excepţia tranzacţiilor legate de transferul de portofoliu.

Documentul face parte din şirul de acte normative aferente, elaborarea cărora derivă din Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92/2022 (în vigoare de la 1 ianuarie 2023).

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.25 (1000) din 28 iunie 2023