Cartea Albă 2019. Ce vor investitorii străini?

Asociaţia Investitorilor Străini (FIA) a lansat în săptămâna trecută Cartea Albă 2019, elaborată de către experţii companiilor membre FIA. Publicaţia este la a şasea ediţie, prima fiind publicată în anul 2005.

Ce vor investitorii străini? Singurul domeniu de interes al FIA în Moldova, de la înfiinţarea asociaţiei, este formarea condiţiilor civilizate pentru dezvoltarea activităţilor antreprenoriale în particular şi a economiei naţionale în ansamblu. Aceasta ar însemna previzibilitate, în special în domeniul fiscal, o justiţie corectă, reguli clare pe piaţă, concurenţă loială.

Ceea ce contează este ca aceste propuneri, făcute de mediul de afaceri, să ajungă la autorităţi. Să ia forma unui act normativ sau legislativ care să fie implementat. „75 la sută din propunerile incluse în ediţia din 2017 au fost realizate sau se află în proces de realizare”, a declarat preşedintele FIA, Alexander Koss, preşedinte al Comitetului de Conducere al companiei moldo-germane Südzucker Moldova.

„În această ediţie am inclus patru capitole noi, pe care le-aş numi „provocările actualităţii” în domeniile justiţiei, ecologiei, telecomunicaţiilor şi economiei digitale”, a menţionat Alexander Koss, preşedintele FIA. “Aş dori să subliniez că astăzi vorbim despre dezvoltarea durabilă atât a companiilor noastre, cât şi a Republicii Moldova în ansamblu. Iar cea mai serioasă provocare este necesitatea reorganizării sistemului de justiţie din Moldova. Am propus o modalitate de a rezolva această problemă foarte dureroasă a Republicii Moldova – cum să ne asigurăm că Legile sunt respectare, că pedeapsa pentru încălcare este inevitabilă, iar instanţa este corectă”, a menţionat Koss.

Prim-ministrul Maia Sandu a declarat că „avem tot felul de constrângeri, una importantă care merită să fie menţionată ţine de relaţiile de muncă şi flexibilitatea pieţei muncii. Nu este o problemă uşor de soluţionat. Soluţiile ţin de reformele în educaţie, parţial ţin de capacitatea noastră de a-i convinge pe cetăţeni să rămână acasă sau chiar să revină. Dar este un subiect pe agenda noastră pentru care vrem să găsim soluţii eficiente. Alte constrângeri majore ţin de productivitate şi competitivitate. Reforma justiţiei este importantă şi pentru acei care vor să facă investiţii în Republica Moldova, şi pentru cei care vor să-şi crească afacerile. Acest subiect afectează absolut toate domeniile din ţară. Noi credem că aceste constrângeri vor fi eliminate. Nu dorim să sporim impozitele ca să acoperim mai multe necesităţi din societate, încercăm ca această povară s-o acoperim inclusiv cu resurse externe”.
Ce propun investitorii străini?

Crearea unei Misiuni Temporare Speciale de Monitorizare în domeniu justiţiei

Pentru o reorganizare completă a sistemului justiţiei, pentru a exclude corupţia şi a asigura dreptul de bază al cetăţenilor moldoveni la o investigaţie obiectivă şi un proces echitabil, FIA propune crea­rea, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a unei Misiuni Temporare Speciale de Monitorizare (pentru o perioadă de până la 10 ani). Membrii Misiunii trebuie să aibă dreptul să supravegheze şi să participe la toate etapele procesului de justiţie: de la intentarea cauzelor penale, până la adoptarea deciziilor irevocabile ale instanţelor de judecată. Inclusiv – acces nelimitat la toate materialele şi actele organelor de drept.

Autorii Cărţii Albe consideră că procesul de selectare a candidaţilor la funcţia de judecători, procurori şi colaboratori ai organelor de drept (MAI, SIS, Serviciul Vamal) trebuie să fie realizat de către comisii de specialitate şi cu participarea obligatorie a Misiunii de Monitorizare a partenerilor de dezvoltare, ţinând cont de pregătirea profesională, integritatea, capacitatea şi eficienţa candidaţilor.

Modificarea legislaţiei şi crearea de programe, care să permită atragerea specialiştilor străini competenţi, pentru a activa în cadrul organelor procuraturii, organelor afacerilor interne şi a Curţii Supreme de Justiţie. Investitorii străini optează pentru asigurarea permanentă a monitorizării modului de viaţă al judecătorilor, procurorilor şi al colaboratorilor organelor de drept, a veniturilor şi cheltuielilor acestora. Refuzul acestor persoane de a demonstra legalitatea surselor de origine a proprietăţii/bunurilor/averii trebuie să devină motiv de concediere. FIA consideră imperioasă de-criminalizarea infracţiunilor economice, cu excepţia infracţiunilor care se comit în sfera bancară, spălarea banilor, frauda economică, falsificarea documentelor şi bancnotelor.

Predictibilitate fiscală

Oamenii de afaceri reuniţi în cadrul Asociaţiei Investitorilor Străini reclamă lipsa unor politici fiscale previzibile. „În ultimii ani, mediul de afaceri s-a confruntat cu un număr impunător de modificări ale legislaţiei fiscale şi vamale, fiind astfel supus provocării de a-şi adapta strategiile de business, dar şi incertitudinii privind planificarea activităţii pe termen lung”, se arată în Cartea Albă 2019. În acest sens, FIA consideră oportună excluderea practicii de modificare frecventă a Codului fiscal şi a Codului vamal. De asemenea, urmează a fi excluse situaţiile în care modificările legislaţiei fiscale intră în vigoare imediat după publicarea acestora sau au un efect retroactiv. Investitorii străini impută lipsa de consultări şi transparenţă la elaborarea actelor normative, care au impact asupra mediului de afaceri, precum şi lipsa uneori a Analizei impactului de reglementare.

Reforma relaţiilor de muncă întârzie

Relaţiile de muncă şi prevederile arhaice ale Codului muncii rămân a fi în continuare o prioritare pentru investitorii străini. Legislaţia Republicii Moldova ce reglementează relaţiile de muncă rămâne a fi unul dintre domeniile în care schimbările au loc cu o deosebită întârziere şi dificultate. În pofida amendamentelor recente ale Codului muncii al Republicii Moldova (36 de articole), totuşi, mai rămân o serie de provocări şi impedimente în desfăşurarea unei activităţi antreprenoriale eficiente. FIA consideră oportună elaborarea şi adoptarea unui nou Cod al muncii, cu bazarea relaţii­lor de muncă pe clauzele contractului individual de muncă. Acest fapt „va contribui la dezvoltarea unei economii prospere şi crearea condiţiilor propice pentru atragerea noilor investiţii în Republica Moldova”. Propunerile experţilor FIA vizează formarea relaţiilor de muncă flexibile şi progresive, ca factor important în crearea unei economii competitive şi atragerea investiţiilor.

Un nou Cod Funciar

Legislaţia actuală în domeniul funciar limitează accesul investitorilor străini de a alege domeniul funciar ca ramură pentru investiţii pe termen mediu sau lung. FIA afirmă că este important de elaborat şi promovat un nou Cod funciar (proiectul acestuia se găseşte la ministerul de resort), care ar reglementa problemele ce ţin de utilizarea raţională şi eficientă a resurselor funciare, precum şi condiţiile postprivatizare, inclusiv paşaportizarea masivelor agricole (câmpurilor), cu monitorizarea obligatorie a asolamentului şi instituirii cerinţelor minime faţă de prelucrarea terenurilor în funcţie de cultura din asolament.

“Restricţia impusă companiilor cu investiţii străine la achiziţionarea de terenuri agricole, este contrar anexei 1B la GATT, art. XVI alin. (2f); Art. 1 din Directiva Europeană 88/361/CEE; şi p. 2.4. 2 (31) din Planul de acţiune Moldova-UE”, se mai spune în Cartea Albă. În acest context, investitorii străini propun ca pentru a evita speculaţiile pasive cu pământul, urmează a fi elaborat un mecanism, prin care investitorul să fie obligat să utilizeze terenul doar în scopuri de producere agroalimentară, cu excluderea posibilităţii de modificare a destinaţiei terenului. Investitorii străini mai propun modificarea Legii cu privire la preţul normativ al pământului.

Alte capitole, probleme mai vechi sau noi

Formarea şi menţinerea unui mediu concurenţial sănătos reprezintă o sarcină majoră, care poate fi implementată doar prin eforturile comune ale mediului de afaceri şi ale autorităţilor Statului, consideră FIA. Ce propun în acest sens experţii Asociaţiei? Este vorba, în primul rând, despre măsuri de lungă durată precum: reglementarea activităţii pieţelor agricole (piaţa – loc pentru comercializarea exclusiv doar a produselor agricole locale); monitorizarea activităţii unităţilor comerciale regionale de către organele de control abilitate; măsurile sistematice de limitare şi excludere a importului produselor contrafăcute şi de contrabandă; stimularea agenţilor economici pentru reducerea tranzacţiilor în numerar şi efectuarea tranzacţiilor în virament.

Printre măsurile de scurtă durată se numără digitalizarea aparatelor de casă şi control, prin înregistrarea tranzacţiilor on-line, suportul şi contribuţia Statului la instalarea POS terminalelor în fiecare unitate comercială, revizuirea plafonului de aplicare a impozitării simplificate în comerţ, în sensul majorării acestuia, interzicerea aplicării oricărui fel de preţuri diferenţiate în funcţie de modalitatea de plată (numerar, transfer sau utilizarea cardului bancar) etc.

Managementul deşeurilor este una dintre cele mai mari probleme ecologice ale Republicii Moldova. Doar un procent nesemnificativ din deşeuri este reciclat sau procesat. Acest domeniu reprezintă o problemă foarte complexă şi necesită o abordare sistemică. În acest sens, FIA consideră imperios necesară elaborarea şi adoptarea unui Plan de Acţiuni Naţional care va sta la baza activităţilor ulterioare de management integrat al deşeurilor.

Unul dintre cele mai vizibile fenomene ale acestui deceniu este digitalizarea economiei. Experţii FIA îşi doresc ca fenomenul actual de digitalizare accelerată a economiei să aibă efecte pozitive asupra competitivităţii şi facilitarea relaţii­lor B2B şi B2G.

La capitolul Medicină şi Farmaceutică, este evidenţiat faptul că sectorul medical al Republicii Moldova continuă să fie preponderent constituit din instituţii medico-sanitare publice. În acelaşi timp, prezenţa pe piaţa farmaceutică a medicamentelor autohtone este nesemnificativă. Este necesară susţinerea producătorilor autohtoni de medicamente de către autorităţile publice, precum şi o mai bună informare a populaţiei.

Industria Telecom joacă un rol important în economia Republicii Moldova. Operatorii săi sunt cei mai mari angajatori şi investesc constant în modernizarea infrastructurii, promovând inovaţia şi asigurând progresul tehnologic. Capacitatea investiţională a operatorilor este afectată de suprataxarea inechitabilă, ceea ce stopează dezvoltarea reţelelor şi implementarea noilor tehnologii informaţionale.

Vlad Bercu

Numarul ziarului: 
Nr.40 (813) din 9 octombrie 2019