Cadru nou instituţional pentru domeniul asigurărilor

Proiectul de lege privind activitatea de asigurare şi reasigurare, elaborat de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), a fost aprobat în prima lectură, în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului din 4 decembrie curent.

Documentul transpune în mare măsură Directivele europene în materie de asigurări, mai cu seamă cerinţele Directivei Solvency II.

Proiectul legii reiterează actualele reguli de reglementare şi supraveghere, mai mult, acesta vine cu noi cerinţe în materie de adecvare a capitalului, guvernanţă corporativă şi gestionare a riscurilor. Accentul se pune pe sporirea responsabilităţii managementului corporativ pentru a asigura activitatea eficace a companiilor de asigurări conform normelor de transparenţă, inclusiv referitor la solvabilitatea şi situaţia financiară a acestora.

Proiectul transpune Pilonul II şi Pilonul III din Directiva Solvency II, Pilonul I urmând a fi implementat pe măsura maturităţii şi consolidării pieţei. Noua lege va intra în vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicării, iar asigurătorii au la dispoziţie circa doi ani pentru a se conforma cerinţelor de capital (1 ianuarie 2023).

În încheierea prezentării proiectului de lege, raportorul, preşedintele CNPF, Valeriu Chiţan, a menţionat “... reforma cadrului de reglementare şi supraveghere a asigurărilor nu se limitează doar la acest proiect de lege. Complementar acestuia vor urma acte normative secundare (departamentale), cum ar fi regulamentele în materie de: sistemul de guvernanţă şi funcţiile critice, inclusiv funcţii­le-cheie; limita minimă a ratei de solvabilitate, a coeficientului de lichiditate şi metodologiile de calculare a acestora; metodologia de calculare, de evaluare şi de evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale/de viaţă; forma şi conţinutul informaţiilor/datelor dezvăluite; redresarea financiară a societăţilor aflate în dificultate şi administrarea specială. Reforma cadrului juridic, prin pachetul de acte normative preconizate oferă o oportunitate, o şansă de modernizare de anvergură a sistemului instituţional în domeniul asigurărilor, respectiv, o aliniere a sectorului în cauză la standardele de specialitate şi bunele practici. Considerăm că este un moment absolut oportun de a implementa un nou cadru regulator care nu va afecta capacitatea majorităţii participanţilor pieţei de a face faţă cerinţelor prudenţiale. Mai mult, după o perioadă de instabilitate, această restartare conferă un mediu propice pentru un “new normal” – prin implicarea unor noi modele de business care să le asigure continuitatea, stabilitatea, profitabilitatea şi misiunea socială, care să încurajeze inovaţia şi noile soluţii tehnologice şi, totodată, să aplice protecţia clienţilor. Noul cadru de reglementare va fi implementat gradual şi nu alimentează careva premise asociate unui “şoc” pentru entităţi, adecvarea la capital având un orizont previzibil”.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.48 (871) din 9 decembrie 2020