Bugetul de stat pentru anul 2024 „investim pentru copii”, aprobat de Executiv

Bugetul pentru anul 2024 este unul sustenabil şi solidar, axat pe domeniul social şi orientat spre investiţiile în viitor. Acesta prevede alocări esenţiale pentru copii, inclusiv creşterea indemnizaţiei la naşterea copilului, majorarea salariilor cadrelor didactice cu 15 la sută şi dublarea burselor studenţilor facultăţilor cu profil pedagogic.

„Guvernul este alături de toate domeniile cu cele mai mari necesităţi. Am aprobat bugetul pentru anul 2024 „Investim pentru copii”. Am decis că în 2024 alocăm cei mai mulţi bani pentru viitorul copiilor, generaţia care va construi Moldova de mâine, prin acces la educaţie modernă şi de calitate, pentru o societate consolidată şi prosperă”, a spus premierul Dorin Recean în cadrul şedinţei Cabinetului de miniştri.

Astfel, de la 1 ianuarie 2024 va fi majorată până la 20 de mii de lei indemnizaţia acordată la naşterea copilului, iar salariile a peste 50 de mii de persoane – cadre didactice din ţară, vor creşte cu 15%. În acest sens, va fi alocat aproximativ un miliard de lei. De asemenea, vor fi majorate alocările financiare pentru programul „Protecţia familiei şi copilului” şi alocaţi bani pentru dezvoltarea satelor şi oraşelor noastre, aşa încât familiile să beneficieze de condiţii bune de trai acasă, iar copiii – de oportunităţi de dezvoltare.

Totodată, potrivit bugetului, rămân prioritare acţiunile de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), fiind alocate peste 197 de milioane de lei pentru finanţarea unui şir de programe.

O altă prioritate majoră este dezvoltarea continuă a sistemului de transporturi şi infrastructură. Pentru asigurarea măsurilor de politici în sectorul transport, în bugetul de stat sunt planificate mijloace în sumă de 4 036,5 milioane lei, dintre care 1 393,9 milioane de lei mijloace financiare din surse externe, şi 2 505,6 milioane de lei pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor naţionale şi locale.

Bugetul pentru anul 2024 prevede, de asemenea, alocaţii în mărime de 1 600,0 milioane de lei pentru subvenţionarea sectorului agricol şi dezvoltarea rurală, 322,1 milioane de lei pentru eficienţa energetică, 601,5 milioane de lei destinate Fondului Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală, dar şi 175,0 milioane de lei pentru promovarea politicilor în domeniul protecţiei mediului.

Proiectul de lege prevede o creştere de 4,4% a veniturilor bugetului public naţional faţă de volumul precizat în anul 2023 şi va constitui 107 172.0 milioane de lei. Majorarea veniturilor va fi susţinută, în primul rând, de redresarea economică, unele măsuri ale politicii fiscale şi vamale, precum şi de o administrare mai bună a veniturilor. Cheltuielile se vor ridica la 122 962,0 milioane de lei şi vor fi mai mari cu peste 1,5% comparativ cu anul 2023.

Deficitul bugetului public naţional se estimează a fi în limita de 15 790,0 milioane de lei sau 4,6% din PIB. Datoria de stat la finele anului 2024 va constitui 125 525,6 milioane de lei, dintre care 64,5% va fi datoria de stat externă şi 35,5% – datoria de stat internă. Ponderea datoriei în PIB nu va depăşi 37%.

Proiectul urmează a fi transmis spre examinare Parlamentului.

www.mf.gov.md

Numarul ziarului: 
Nr.48 (1023) din 6 decembrie 2023