Atenuarea efectelor coronacrizei

I. În contextul evenimentelor recente cauzate de pandemia COVID-19 şi în scopul facilitării activităţilor operaţional-financiare ale participanţilor profesionişti ai pieţei financiare nebancare, CNPF a dispus un pachet de măsuri asociate eforturilor autorităţilor statului şi instituţiilor de resort aferente diminuării efectelor crizei pandemice, aprobând măsuri ce vizează entităţile supravegheate, mai cu seamă reeşalonarea plăţilor regulatorii de funcţionare:

• plăţile regulatorii de funcţionare ale societăţilor de asigurare, intermedia­rilor în asigurări şi/sau reasigurări pentru lunile martie-iunie 2020 se vor achita până în data de 25 iulie 2020;
• plăţile asociaţiilor de economii şi împrumut/Asociaţiei Naţionale Centrale, organizaţiilor de creditare nebancară şi ale birourilor istoriilor de credit se efectuează:
a) pentru trimestrul unu, 2020 – până la 25 iulie 2020;
b) pentru trimestrul doi, 2020 – până la 25 octombrie 2020;
c) pentru trimestrul trei, 2020 – până la 25 noiembrie 2020.

II. Având în vedere stabilirea unui regim redus de mobilitate a cetăţenilor pe teritoriul Republicii Moldova şi încurajarea pe larg a muncii la distanţă, pentru a proteja sănătatea propriilor angajaţi, precum şi a satisface interesul consumatorilor produselor de asigurare, a fost aprobată decizia vizavi de valabilitatea contractului şi poliţei de asigurare privind răspunderea civilă auto pentru pagube produse de autovehicule (RCA) odată cu achitarea prin mijloace electronice a primei de asigurare, fără a fi necesară prezenţa asiguratului la încheierea fizică a contractului de asigurare.

Suplimentar, pentru temperarea impactului economic asupra asigurătorilor, încurajarea acestora prin menţinerea stabilităţii sectoriale, au fost introduse măsuri prudenţiale provizorii faţă de indicatorii financiari ai companiilor de asigurări ce ţin de categoriile activelor eligibile şi acoperirea rezervelor tehnice şi a marjei de solvabilitate cu aceste active.

III. CNPF vine cu o abordare specială, luând în considerare circumstanţele excepţionale, pentru a susţine clienţii organizaţiilor de creditare nebancară şi asociaţiile de economii şi împrumut – beneficiari de împrumuturi/leasing financiar.

Sunt încurajate entităţile de creditare nebancară (organizaţii de creditare nebancară şi asociaţii de economii şi împrumut) să diminueze dobânzile anuale efective cu cel puţin 5%, nefiind aplicate, inclusiv, şi penalităţi sau dobânzi de întârziere, corespunzător perioadei 17 martie 2020 – 31 mai 2020. În acelaşi context, se recomandă entităţilor prenotate să aplice înlesniri la plată pentru creditele existente până la data 30 iunie. Corespunzător, participanţilor profesionişti respectivi li se oferă un regim facilitar la constituirea provizioanelor suplimentare pentru pierderi la active până la finele acestui an. Determinarea entităţilor de creditare nebancară să aplice prelungirea/renegocierea contractelor de credit/leasing financiar, acţiune ce nu va avea ca efect clasificarea creditelor într-o categorie mai severă.
Important de menţionat faptul că aceste măsuri urmează a fi aplicate individual şi selectiv de către entităţile de creditare nebancară, ţinând cont de capacităţile proprii ale acestora, fiind asigurată gestionarea prudentă a riscurilor aferente.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.11 (835) din 25 martie 2020