În atenţia societăţilor pe acţiuni

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor legii cadru (nr. 192/1998) şi a prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 76-85 din 01.03.2019 (în continuare – Regulamentul CNPF).

Totodată, potrivit Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 1 din 01.04.2021 (Dispoziţia CSE nr. 1 din 01.04.2021), sunt aplicate măsuri şi reglementări specifice stării de urgenţă, inclusiv în contextul activităţii emitenţilor pe piaţa de capital. Astfel, portivit pct. 19 din Dispoziţia CSE nr. 1 din 01.04.2021, termenul de prezentare a dărilor de seamă anuale ale emitenţilor de valori mobiliare se extinde cu 60 zile din data expirării perioadei de urgenţă, respectiv, termenul-limită privind dezvăluirea informaţiei pe piaţa de capital pentru perioada de gestiune 2020 este de până la 31 iulie 2021.

IMPORTANT

Regulamentul, formularele şi anexele acestuia sunt plasate pe https://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423.html, în vederea întocmirii de către emitent a raportului anual pentru perioada de gestiune 2020, în funcţie de tipologia acestuia (EIP, entitate admisă în cadrul MTF sau alte entităţi, diferite de cele 2 categorii enunţate.

Menţionăm că pe http://cnpf.md/ro/piata-de-capital-6464.html este plasată şi informaţia sistematizată cu privire la principalele cerinţe ce se impun la întocmirea şi prezentarea rapoartelor periodice (anuale/semestriale), precum şi informaţia de ordin continuu, aferentă diferitor categorii de emitenţi, ce urmează a fi dezvăluită public.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la CNPF (Direcţia emitenţi, Departamentul piaţa de capital, tel:. 022 859 472, 022 859 473, 022 859 471, 022 859 437) 
şi la Ediţia Periodică „Capital Market” (tel:. 022 221 287, 022 229 445).

Numarul ziarului: 
Nr.13 (887) din 7 aprilie 2021