În atenţia beneficiarilor de asigurare RCA

Ca urmare a solicitărilor adresate Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) de către beneficiarii de asigurare RCA privind motivul accesării datelor cu caracter personal ale acestora de către autoritatea de supraveghere, precizăm:

CNPF asigură funcţionarea şi administrarea Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule (SIA RCA Data);

În conformitate cu prevederile legale, procesarea cererii, contractului şi a poliţei de asigurare obligatorie RCA, precum şi transmiterea de către asigurători a informaţiilor privind contractele de asigurare obligatorie RCA şi dosarele de daună se efectuează prin intermediul SIA RCA Data, gestionat de CNPF;

În calitate de contractant al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă (poliţa RCA) şi externă (Carte Verde), prin cererea depusă şi semnată, persoana asigurată îşi exprimă consimţământul ca datele cu caracter personal indicate în cerere să fie prelucrate în corespundere cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Astfel, informăm că datele cu caracter personal ale beneficiarilor de asigurare RCA sunt accesate de asigurători/intermediari în asigurări, în vederea examinării şi soluţionării cererii de asigurare, dar şi în scopul procesării dosarelor de daună asocia­te beneficiarilor prin intermediul SIA RCA Data. Dacă scopul şi temeiul accesării datelor cu caracter personal sunt neclare, aveţi posibilitatea să contactaţi asigurătorul al cărui client sunteţi pentru a elucida circumstanţele.

De asemenea, în cazul în care consideraţi că drepturile dumneavoastră privind protecţia datelor cu caracter personal au fost încălcate, recomandăm să vă adresaţi Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.02 (977) din 18 ianuarie 2023