Alexandru Savva: “Depozitarul central unic îşi va demara activitatea la 1 august 2018"

Interviu acordat ziarului „Capital Market” de către directorul Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, Alexandru Savva

– A trecut mai mult de o lună de la desfăşurarea adunării de constituire a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (DCU). Spuneţi-ne, la ce etapă se află acum Depozitarul, care sunt sarcinile care urmează să le îndeplinească, planurile şi termenele de dezvoltare? Care sunt serviciile pe care Depozitarul e deja dispus să le presteze?
– Suntem într-o perioadă activă de pregătire. DCU a fost supus înregistrării de stat. Au fost instituite organele de conducere. Sunt aprobate reglementările interne primordiale, structura internă şi de guvernare. Ne-am organizat activitatea în câteva direcţii de importanţă majoră. Prima este dezvoltarea soluţiei software. A fost achiziţionat un produs informaţional specializat, destinat activităţii depozitarilor centrali, care permite întreaga serie de activităţi cerută de lege. În prezent, facem ajustările necesare pentru a asigura compatibilitatea cu legislaţia şi cerinţele pieţei noastre. Vom folosi cele mai avansate tehnologii şi facilităţi informaţionale, care vor asigura un grad înalt de securitate.
A doua direcţie de priorităţi ţine de elaborarea reglementărilor asociate DCU. În mod tradiţional, instituţiile financiare de această anvergură implică un cadru normativ extins, între care: reguli de activitate, politici interne, proceduri operaţionale şi diverse acte normative. În prezent, lucrăm intens asupra acestora. În fine, facem pregătirile logistice şi organizatorice pentru a asigura buna funcţionalitate a DCU. Această componentă este diferită de cea a unei companii ordinare. Ea va contribui la securitatea fizică şi informaţională, va asigura continuitatea activităţii, conexiunile DCU cu alte sisteme, aplicarea procedurilor eficiente şi optimale de organizare internă şi, bineînţeles, angajarea unui personal calificat.
DCU îşi va demara activitatea la 1 august 2018. Începând cu această dată, Depozitarului central unic va opera cu valori mobiliare de stat şi instrumente financiare emise de BNM. În următoarele şase luni vom face pregătirile necesare, astfel încât spre finele acestui an să fie iniţiate operaţiunile cu valorile mobiliare corporative. Vom asigura toate activităţile prevăzute de lege – înregistrarea valorilor mobiliare în sistemul DCU, evidenţa ulterioară, decontarea operaţiunilor şi serviciile adiacente.

– Unul dintre obiectivele DCU este evidenţa drepturilor de pro­prie­tate asupra valorilor mobiliare a băncilor comerciale şi ale companiilor de asigurări. Spuneţi-ne, cum se va întâmpla acest lucru în practică şi cum va fi asigurată transparenţa în cazul dat? Există un cadru legal sau, ceea ce este foarte important, unul tehnic, adică există un software creat anume în acest scop (dacă da, care este acesta)?
– Într-adevăr, Legea privind DCU prevede că registrele deţinătorilor de valori mobiliare vor fi transmise Depozitarului central. Acest proces va fi realizat în trei etape. Prima etapă va începe spre finele acestui an, când vor fi transmise registrele deţinătorilor de valori mobiliare emise de bănci, companiile de asigurări şi alte entităţi de interes public. La a doua etapă, până la mijlocul anului viitor, vom prelua registrele companiilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate în cadrul MTF. Iar pe parcursul următorilor doi ani, urmează a fi transmise integral registrele deţinătorilor de valori mobiliare ale societăţilor pe acţiuni.
Soluţia software a DCU, despre care vorbeam anterior, oferă toate instrumentele pentru a opera cu aceste date şi asigură un nivel foarte înalt de protecţie şi securitate. Prioritatea de moment este să stabilim, în comun cu alte instituţii vizate, o procedură eficientă de transmitere a registrelor de la societăţile de registru către DCU, pentru a garanta acurateţea şi integritatea datelor.
Cât priveşte asigurarea transparenţei, va fi aplicat un regim de raportare a tranzacţiilor similar celui existent. Entităţile implicate în efectuarea tranzacţiilor – BVM, societăţile de investiţii şi, pe viitor, DCU vor raporta autorităţilor de supraveghere şi vor publica informaţii privind operaţiunile cu valori mobiliare. Ne propunem să creăm în cadrul DCU un model de raportare eficient care, sperăm, va contribui la ridicarea nivelului de transparenţă pe piaţă şi va stimula interesul investitorilor faţă de instrumentele financiare.

– Care va fi rolul societăţilor de registru (a registratorilor) în viitor şi cum vedeţi cooperarea cu ei?
– Rolul societăţilor de registru este definit prin Legea privind DCU. Acestea sunt în drept să obţină licenţa pentru activitate pe piaţa de capital, fără achitarea taxelor de licenţie­re. În baza noii licenţe, registratorii vor putea să devină participanţi ai DCU şi să beneficieze de posibilităţile pe care le oferă această calitate. În modelul de activitate pe care îl examinăm în prezent şi care pare a fi unul optimal, vom tinde să limităm interacţiunea directă dintre DCU şi deţinătorii de valori mobiliare. Vom încerca să transmitem aceste funcţii intermediarilor financiari şi registratorii ar putea prelua acest rol, dacă vor dori.

– Cum vedeţi relaţia cu Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare (DNVM)? Nu există conflicte de interese, căci DCU a preluat o “parte” din activităţile acestuia?
– Aspectele la care vă referiţi sunt stabilite de Legea privind DCU. Ca şi în cazul societăţilor de registru, DNVM este în drept să obţină licenţă pentru activitate pe piaţa de capital. Aceasta îi va permite să devină participant al DCU şi să efectueze operaţiuni cu valori mobiliare.

– În ceea ce priveşte Bursa de Valori a Moldovei, când anume intenţionaţi să treceţi la decontările pentru tranzacţiile bursiere?
– Planificăm să facem conexiunile cu BVM în a doua jumătate a acestui an. Aparent, vor fi necesare şi unele ajustări la regulile bursiere. După depăşirea acestor etape, DCU va fi apt să efectueze decontările pentru tranzacţiile încheiate la BVM.

– Când preconizaţi să începeţi decontările cu privire la tranzacţiile valorilor mobiliare de stat şi corporative?
– Decontările cu valorile mobiliare de stat vor începe la 1 august 2018, iar cele cu valori mobiliare corporative – până la finele acestui an.

Ghenadie Tudoreanu

Numarul ziarului: 
Nr.22 (746) din 6 iunie 2018