Activitatea organizaţiilor de creditare nebancară va fi reglementată de o nouă lege

Parlamentul a adoptat săptămâna trecută în lectură finală, cu majoritate de voturi, o nouă lege care va reglementa activitatea organizaţiilor de creditare nebancară. Documentul are drept scop asigurarea dezvoltării domeniului de creditare nebancară, inclusiv prin prevenirea riscurilor excesive în sistem, precum şi sporirea accesului la resurse financiare al persoanelor fizice şi juridice.

Astfel, legea prevede condiţiile de acces la activitatea de creditare nebancară, stabilirea statutului juridic şi a particularităţilor de constituire şi de activitate a organizaţiilor de creditare nebancară, asigurarea condiţiilor de apărare a drepturilor şi a intereselor legitime ale creditorilor, ale donatorilor, ale clienţilor, precum şi ale fondatorilor.

Proiectul a fost propus de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) având drept obiectiv reedificarea cadrului juridic în materie de creditare nebancară şi, implicit, restructurarea entităţilor-operatori pe piaţă, dar şi recalibrarea acestui sector, prin diminuarea riscurilor sistemice şi protecţia drepturilor consumatorilor de servicii, mai cu seamă, supravegherea limitată a acestor organizaţii, reglementarea minimă a cerinţei de capital social şi capital propriu, cerinţelor de clasificare a creditelor şi de formare a provizioanelor pentru pierderi, mecanismului de protecţie a beneficiarilor produselor de creditare nebancară şi leasing.

Documentul reglementează particularităţile de constituire şi de activitate a organizaţiilor de creditare nebancară, inclusiv genurile de activităţi profesionale de bază permise acestora. În particular, este prevăzută procedura de eliberare a avizului prealabil înainte de înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice şi ulterior înregistrarea în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, ţinut de către CNPF.

Potrivit noilor reglementări, creditul nebancar constituie un angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiţia rambursării acestora, a plăţii dobânzii şi/sau a altor plăţi aferente. Totodată, organizaţia de creditare nebancară este o societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfăşoară cu titlu profesional activităţi de acordare a creditelor nebancare şi leasing financiar.

În procesul de discuţii asupra proiectului de lege au fost antrenaţi reprezentanţi ai companiilor de profil, ai societăţii civile şi ai instituţiilor de stat care au tangenţe cu domeniul respectiv.

Comisia parlamentară de profil a acceptat modificarea listei de proceduri supuse înregistrării de stat prin eliberarea avizului prealabil de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Astfel, doar etapele de constituire, reorganizare, lichidare şi suspendare a activităţilor organizaţiilor de creditare nebancară vor fi efectuate prin eliberarea avizului prealabil al CNPF. Celelalte schimbări aferente documentelor de constituire, precum şi corespunzător înscrierilor datelor în Registrul de stat al persoanelor juridice vor fi efectuate prin procedura de notificare simplă a CNPF. Suplimentar, a fost redus termenul de eliberare a avizului corespunzător de către CNPF de la 30 de zile la 15 zile lucrătoare.

Prin modificările acceptate se evidenţiază şi transparentizarea organizaţiilor de creditare nebancară, prin publicarea pe pagina web a CNPF a tuturor fondatorilor, fiind exclusă astfel cota minimă propusă anterior a celor ce deţin 5% din capitalul social.

De asemenea, au fost acceptate modificările aferente auditului obligatoriu pentru organizaţiile de creditare nebancară. Astfel, a fost modificată prevederea care stabilea cuantumul activului minim înregistrat la sfârşitul perioadei de gestiune de la 25 mln lei la 50 mln lei, prin care se obligă efectuarea auditului obligatoriu. Proiectul prevede şi alte cerinţe prudenţiale şi neprudenţiale faţă de organizaţiile de creditare nebancară.

Potrivit noii legi, organizaţiile de creditare nebancară, la fel ca şi alţi participanţi profesionişti pe piaţa financiară nebancară, vor achita o plată regulatorie în mărime de până la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a soldului creditelor nebancare şi leasingului financiar înregistrat, dar nu mai puţin de 5000 lei.

În prezent, pe piaţa autohtonă activează peste 170 de organizaţii de microfinanţare.

Capitalul social minim al organizaţiei de creditare nebancară este stabilit în mărime de 300 de mii de lei.

Legea va intra în vigoare la 1 iulie curent. Guvernul şi CNPF, în termen de 6 luni de la data publicării, vor prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu aceasta.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.06 (730) din 14 februarie 2018