Acţionarii Victoriabank au rămas fără dividende

Acţionarii Victoriabank nu vor primi dividende. Profitul obţinut în anul 2016 în sumă totală de 220,8 milioane de lei va fi direcţionat la creşterea capitalului băncii, inclusiv la formarea rezervelor generale pentru riscuri bancare şi normativele de repartizare a profitului pentru anul 2017, potrivit deciziei Adunării acţionarilor băncii, care a avut loc în data de 25 mai.

Decizia de repartizare a profitului la capitalizarea băncii vine după ce Banca Naţională a Moldovei a recomandat băncii să nu achite dividende pentru anul trecut. Regulatorul îşi motivează decizia prin trecerea la Basel III şi rata creditelor neperformante care este la un nivel ridicat.

O parte din acţionarii băncii s-au arătat nemulţumiţi, în condiţiile în care al treilea an consecutiv nu primesc dividende de la bancă, deşi instituţia financiară înregistrează profit.

O altă problemă care a nemulţumit acţionarii sunt creditele neperformante, care în anul 2016 au constituit 1,6 miliarde de lei, iar la sfârşitul lunii aprilie 2017 acestea au însumat 1,4 miliarde de lei, cu 13% mai puţin faţă de sfârşitul anului. Corneliu Ghimpu, prim vice-preşedintele băncii a dat asigurări că banii vor fi recuperaţi, iar instituţia financiară îşi propune reducerea creditelor neperformante de la 33,8% din totalul portofoliului de credite la 19% în anul 2017 prin comercializarea a cel puţin 24% din activele din posesie. Acţionarii însă s-au arătat sceptici vizavi de estimări, în condiţiile unei situaţii incerte pe piaţa comercializării activelor.

În acelaşi timp, Ghimpu a precizat că la anul acţionarii ar putea primi dividende, în cazul în care va fi rezolvată problema creditelor neperformante. Acţionarii au şi votat repartizarea a 20% pentru dividende din profitul pe care îl va înregistra banca în anul 2017.

Instituţia financiară îşi propune un profit net de 237 milioane de lei. De asemenea, banca intenţionează sporirea nivelului de capital şi a capacităţii de absorbţie a eventualelor pierderi, încadrări în limitele normativelor prudenţiale ale BNM şi BASEL III, creşterea activelor generatoare de venit în structura activelor băncii de la 70% până la 78%, majorarea nivelului de credite cu 9,5%, până la 5,4 miliarde de lei prin elaborarea şi implementarea unei strategii de atragere a clienţilor şi prin creditarea activă a clienţilor corporativi şi retail, promovarea produselor de consum şi ipotecare, inclusiv prin intermediul cardurilor bancare. Printre priorităţi se regăseşte şi majorarea capitalului băncii cu 9,4% până la 2,5 miliarde de lei.

În cadrul Adunării acţionarilor a fost aleasă şi o nouă componenţă a Consiliului de administraţie. Este vorba de: Gavin N. Ryan, Pătrăhău Ionuţ Octavian, Gherasim Dinu, Prisăcaru Ion, Ţurcan Victor, Balan Igor, Spoială Igor, precum şi a fost stabilit cuantumul retribuţiei muncii Consiliului de Administraţie al Băncii.

Rezultate financiare, influenţate de reducerea creditelor şi ieftinirea VMS

Instituţia financiară spune că rezultatele financiare au fost influenţate de reducerea activităţii de creditare, cauzată preponderent de lipsa cererii de credite, precum şi de abordarea mai prudentă aplicată de bancă faţă de potenţialii debitori, descreşterea ratelor dobânzii la instrumente de politică monetară, promovată de Banca Naţională a Moldovei cu 10,5 p.p, reducerea ratelor dobânzii la portofoliul de valori mobiliare cu 8,4 p.p.

Rentabilitatea capitalului a înregistrat un trend pozitiv şi a constituit 9,93%, fiind mai mare cu 4,51 p.p. faţă de anul 2015. Rentabilitatea activelor s-a situat la nivelul de 1,71%, valoarea indicatorului fiind în creştere faţă de anul 2015 cu 0,84 p.p.

Totodată, la finele anului 2016, volumul depozitelor a constituit 9,920 milioane lei, în creştere cu 541 milioane lei sau cu 5,77% faţă de anul precedent. Banca a înregistrat o cotă de piaţă de 18,05% la capitolul total depozite, clasându-se pe locul III. Majorarea soldului depozitelor s-a datorat sporirii soldurilor clienţilor corporativi, atât în conturile curente, cât şi prin constituirea de depozite noi. În decursul anului, datorită nivelului mai înalt al ratelor de dobândă oferite de băncile concurente, s-a menţinut refluxul soldurilor în valută străină ale persoanelor fizice. Soldul depozitelor persoanelor juridice, la sfârşitul anului 2016, a înregistrat valoarea de 3,572 milioane lei, avansând faţă de sfârşitul anului 2015 cu 740 milioane lei sau cu 26,15%. Cota de piaţă a BC Victoriabank la acest capitol constituie 20,79%.

Creditele s-au redus cu 17%

În anul 2016, Victoriabank a păstrat poziţia a treia după volumul portofoliului de credite acordate clienţilor. Cota de piaţă a creditelor acordate a înregistrat nivelul de 14,37% din totalul creditelor pe sistemul bancar. Portofoliul net de credite şi creanţe, la sfârşitul anului 2016, a constituit 4,635.22 milioane lei, fiind cu 997,00 milioane lei mai mic faţă de anul precedent, înregistrând o descreştere de 17,70%. Ponderea portofoliului de credite din total active a băncii în 2016 a constituit 36,75%, cu 9,86 p.p. mai puţin, comparativ cu 2015.

Pe parcursul anului 2016 au fost acordate credite unui număr mare de clienţi persoane fizice şi juridice în sumă totală de 3,787.53 milioane lei, cu 1,179.86 milioane lei mai puţin faţă de 2015. Deprecierea monedei naţionale şi majorarea ratei de bază pentru principalele operaţiuni de politică monetară în anul 2015 şi diminuarea treptată a acestora pe parcursul anului 2016 a dus la înăsprirea condiţiilor de creditare în cadrul băncii, fapt ce a determinat diminuarea numărului de credite acordate.

Pe parcursul anului 2016 au fost acordate credite persoanelor juridice în sumă totală de 3,132.98 milioane lei. Portofoliul de credite acordate persoanelor fizice (cu excepţia creditelor acordate prin carduri bancare) s-a majorat cu 576,13 mii lei, constituind, la sfârşitul perioadei de raportare, 473,35 milioane lei sau 9,52% din total portofoliul de credite al băncii.

Persoanelor fizice le-au fost acordate credite în sumă totală de 143,41 milioane lei, în descreştere cu 32,63 milioane lei sau 18,50% faţă de anul precedent. Volumul creditelor acordate de la începutul anului 2016 a fost unul moderat, fiind influenţat direct de politicile BNM aplicate în legătură cu situaţia macroeconomică dificilă din ţară şi, respectiv, de menţinerea costurilor ridicate la produsele creditare. Începând cu semestrul II, 2016, ca rezultat al deciziilor BNM de micşorare a ratelor de bază, au fost diminuate treptat costurile la produsele creditare în sectorul bancar, ceea ce a dus la creşterea cererii de credit.

Banca şi-a redus soldurile în băncile din CSI

Piaţa valutară a fost influenţată în 2016 de intrarea în stabilitate politică internă, de continuarea embargoului aplicat de Federaţia Rusă asupra exportului produselor moldoveneşti, de accentuarea tensiunilor geopolitice din Rusia şi scăderea preţului petrolului care a contribuit, de asemenea, la deteriorarea aşteptărilor de creştere economică pe plan internaţional. Rusia a intrat în recesiune în anul 2016, prognoza de creştere negativă menţinându-se şi pentru anul în curs, în contextul riscurilor geopolitice legate de conflictul cu Ucraina.

Astfel, activele băncii au fost reduse şi s-au redus la maximum soldurile deţinute în băncile din Rusia, Ucraina şi Belarus prin fixarea unor limite de expunere protecţioniste şi asocierea unor niveluri de risc mărit.

Printre cei mai mari acţionari ai BC Victoriabank sunt: INSIDOWN LTD din Cipru, a cărui beneficiar final este Serghei Lobanov din Rusia – 39,2%, INVESTMENT HOLDING B. V Olanda (proprietar indirect – BERD) – 27,5%, Victor Ţurcan – 10,45%, Elena Artiomenco – 4,94% şi Galina Proidisvet – 4,02%.

Victor URSU

Numarul ziarului: 
Nr.22 (694) din 31 mai 2017