În 2023, CNPF a prescris organizaţiilor de creditare nebancară să anuleze obligaţii de plată de circa 115 milioane de lei, aferente contractelor de credit

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a asigurat pe parcursul anului 2023 protejarea drepturilor consumatorilor şi transparenţa în prestarea serviciilor financiare, în particular, în domeniul acordării de credite de către sectorul de creditare nebancară.

În acest sens, CNPF a prescris la 8 organizaţii de creditare nebancară dreptul să solicite doar restituirea sumei iniţiale acordate în cuantum de circa 115 milioane de lei în raport cu debitorii-consumatori. Această sumă reprezintă plăţi aferente contractelor de credit – dobânzi, comisioane, taxe, penalităţi, dobânzi de întârziere ş.a.

Măsurile întreprinse de autoritate vin ca răspuns la încălcarea prevederilor legale privind limitarea costurilor şi penalităţilor rezultate din contractele de credit pentru consumatori. Abaterile au fost identificate atât în cadrul activităţilor de control efectuate de autoritatea de supraveghere, cât şi urmare a procesului de sesizare din partea consumatorilor de servicii financiare, care au solicitat verificarea respectării legislaţiei de către OCN-uri în procesul de acordare a creditelor.

Astfel, urmare a controalelor efectuate, CNPF a prescris organizaţiilor de creditare nebancară să restituie sau să anuleze plăţi aferente contractelor de credit în sumă de circa 113,8 milioane de lei în cazul a circa 12 400 de contracte de credit. De asemenea, sume importante au fost prescrise pentru a fi restituite de către creditori şi ca rezultat al intervenţiei CNPF în procesul de examinare a petiţiilor. În urma a circa 300 de sesizări din partea consumatorilor financiari, Comisia Naţională a constatat următoarele abateri: limitări în ce priveşte plăţile aferente contractelor de credit, clauze abuzive etc. Urmare a verificărilor, creditorii au casat obligaţii de plată în sumă de circa un milion de lei.

Este de notat că, în urma verificărilor desfăşurate de CNPF în baza sesizărilor venite de la consumatori, unele organizaţii de creditare nebancară au iniţiat remedierea plângerilor şi revizuirea contractelor de credit, direct cu beneficiarii, fără o decizie din partea autorităţii în acest sens.

Amintim că, de la 1 iulie 2023, CNPF este responsabilă de reglementarea, supravegherea şi protejarea drepturilor consumatorilor de servicii financiare pe domeniile de asigurări, creditare nebancară, piaţa de capital, iar începând cu 1 ianuarie 2024, mandatul instituţiei a fost extins pentru a include protecţia consumatorilor în relaţiile cu băncile, prestatorii de servicii de plată şi unităţile de schimb valutar. Pentru a oferi suport consultativ de specialitate, dar şi pentru a facilita dialogul cu beneficiarii de servicii financiare, CNPF a lansat Linia telefonică pentru consumatorii de servicii financiare cu numărul 022 85 95 95, la care cetăţenii pot beneficia de lămuriri şi explicaţii din partea specialiştilor Direcţiei suport consumatori.

De asemenea, CNPF oferă asistenţă de specialitate şi informaţii cu privire la legislaţia ce reglementează drepturile consumatorilor direct la sediul instituţiei (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 77).

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.04 (1030) din 31 ianuarie 2024