Veronica Malcoci: „Compania GRAWE Carat a venit în Moldova pe termen lung”

Interviu cu Veronica Malcoci, director GRAWE Carat Asigurări

– Compania GRAWE Carat Asigurări a marcat recent 10 ani de activitate pe piaţa de asigurări din RM. Cum a evoluat compania în această perioadă şi ce loc ocupă pe piaţă?
– Într-adevăr, anul 2014 este unul aniversar. Acest deceniu a fost marcat de creşterea încrederii acordate companiei de către clienţi. Dacă mă întrebaţi despre etapele trecute, atunci pot spune că au fost momente importante pe parcursul acestor 10 ani, însă prefer să mă focusez mai mult la ceea ce urmează. Un lucru îl pot spune cu siguranţă: acum, după 10 ani, înţeleg cu adevărat ce înseamnă „Venim în Moldova pe termen lung”. Or, aceasta a fost decizia pronunţată de acţionarul companiei în 2004, după studii complexe realizate pe piaţa din R. Moldova. Ce avem acum?
Încă de la începuturi, GRAWE Carat s-a situat pe primele locuri pe piaţa de asigurări din Moldova, iar acum putem spune că demersul nostru este sinonim cu progresul. În toţi aceşti ani am fost pe primul loc pe segmentul asigurărilor de viaţă şi, începând cu anul 2009 – momentul fuziunii cu societatea Carat, paleta de produse acoperă şi asigurările generale, suntem în Top 5.
Dacă în 2004 am pornit la drum bazându-ne pe experienţa grupului GRAWE şi pe efortul entuziast al unei echipe din câţiva oameni bine pregătiţi, acum compania are 82 de agenţii teritoriale, în care îşi desfăşoară activitatea peste 500 de agenţi.
După 10 ani, este momentul să facem un altfel de bilanţ. A venit timpul să evaluăm realizările, să ne bucurăm de succesele obţinute, să mulţumim clienţilor, partenerilor, dar şi echipei Grawe Carat. Sunt 10 ani alături de clienţii şi partenerii noştri, ani în care am evoluat continuu şi în care ne-am creat o imagine de stabilitate şi profesionalism. Este o ocazie să privim în urmă cu mândrie şi înainte cu încredere.

– GRAWE Carat este parte a unui grup cu renume mondial cu o experienţă de aproape 200 ani. În acest context, în ce măsură modelul austriac de business în asigurări a „prins rădăcini” în R. Moldova pe parcursul acestor 10 ani?
– Grupul GRAWE este prezent în 13 ţări din Estul şi Centrul Europei, respectiv, fiecare piaţă are specificul ei, însă toate sunt responsabile pentru orientarea internaţională a companiei.
În Republica Moldova, GRAWE nu a intrat conform modelului austriac de business, deoarece aici segmentul asigurărilor este diferit. Strategiile de intrare pe piaţă au fost adaptate şi elaborate în funcţie de specificul pieţei locale. Ne-am asigurat ca intrarea pe această piaţă să fie eficientă. Astfel, toate produsele noastre de asigurări au fost adaptate conform cerinţelor pieţei din Republica Moldova, încât să răspundă la diferite necesităţi ale clienţilor.
Este evident însă, că experienţa Grupului GRAWE a fost una de mare importanţă pe piaţa asigurărilor din Moldova. Printre valorile fundamentale ale Concernului pe care ne bazăm se numără: dezvoltare, stabilitate, adaptabilitate, încredere şi dinamism. De aceste valori au nevoie şi clienţii dar şi ţara noastră, pentru dezvoltarea unei pieţe echitabile.
La fel şi motto-ul nostru „Asigurarea de partea TA” – a constituit principalul obiectiv atunci când GRAWE Group a intrat pe piaţa din Moldova. Cu alte cuvinte, asigurarea de partea asiguratului, a clientului, a celui care are nevoie de protecţie – este crezul nostru şi esenţa întregii noastre activităţi.

– Vorbiţi despre valorile şi misiunea GRAWE Group. Acestea nu par a fi compatibile cu realităţile din R. Moldova. Care este mijlocul de aur în a împăca aceste două elemente diametral opuse?
– Tocmai din aceste considerente, este cu atât mai important să rămânem cu coloana vertebrală intactă în pofida tuturor problemelor, obstacolelor şi lacunelor pe care le întâmpinăm în cale. Chiar dacă nu întotdeauna mediul de afaceri în care lucrăm este corect şi curat, nu vom ceda, deoarece avem o misiune instituţională care nu ne dă dreptul la compromis.

– Compania GRAWE Carat încearcă să fie transparentă în acţiunile sale. Drept dovadă serveşte site-ul companiei cu ultimele date şi informaţii despre activitatea societăţii, dar şi maniera de comunicare cu presa. Cât de raţională este o astfel de abordare fiind, se pare, o raritate pentru Moldova?
– Pentru noi transparenţa este un atribut obligatoriu. Mai cu seamă că activăm într-un domeniu unde acesta este un factor de succes în stabilirea şi menţinerea parteneriatelor de durată cu clienţii. Or, anume în asigurări, riscul clientului este transferat companiei de asigurări şi acesta trebuie să aibă acces la toată informaţia atât cea care îl vizează direct în cadrul unui contract, cât şi cea generală despre companie. Transparenţa este instrumentul pe care îl oferim clienţilor noştri pentru a ne cunoaşte, deoarece ei decid astfel să aibă încredere în noi – ne aleg pentru a le garanta siguranţa bunurilor, a vieţii şi a sănătăţii.
Calificăm transparenţa ca pe o obligaţie a oricărei companii faţă de publicul căruia i se adresează – clienţi, parteneri, instituţii ale statului. Este un element crucial al strategiei noastre – credem în necesitatea furnizării în mod deschis, explicit şi oportun a tuturor informaţiilor ce ţin de activitatea şi produsele companiei.
Dacă e să abordăm lucrurile din alt unghi, atunci îmi pare rău să constat că pe piaţa financiară din Moldova se resimte o mare lipsă de transparenţă.

– Apropo, tot despre transparenţă sau, mai bine spus, despre lipsa ei, vreau să Vă întreb despre conflictele din ultima perioadă de pe piaţa de asigurări Carte Verde în care a fost antrenată compania GRAWE Carat.
– Acesta este un caz de excepţie care demonstrează gradul de sănătate al pieţei financiare din R. Moldova. Or, acest conflict a scos la iveală multe lacune la nivel de: acţionariat, pârghii legislative ale autorităţii de supraveghere, „maniera” de lucru a unor asociaţii care preiau responsabilităţile de reglementare a pieţei de asigurări. Toate la un loc ne fac să sesizăm lipsa de transparenţă pe această piaţă. E puţin spus „lipsă de transparenţă”, dacă timp de trei luni, decizia irevocabilă a Curţii de Apel nu a fost pusă în aplicare de către Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
În situaţia creată pe piaţa Carte Verde ne simţim abuzaţi, fiind corecţi în tot ceea ce am făcut. Noi nu avem ce ascunde, astfel că tot ce facem a fost să ne apărăm drepturile într-o manieră transparentă şi corectă. Aici o să fac uz de un citat al Maicii Tereza care spunea: “Eu nu lupt împotriva războiului. Eu lupt pentru pace! “

– Este acest caz o foaie de turnesol pentru piaţa financiară, în particular, şi pentru economia R. Moldovei, în general?
– Categoric – da. De altfel, rezultatele pentru anul 2014 vor demonstra dacă s-au produs anumite schimbări pe piaţa de asigurări din Moldova sau situaţia a rămas aceeaşi.

– Care urmează a fi acţiunile companiei în acest caz?
– Sunt mai multe posibilităţi de a apăra drepturile companiei. Facem uz de calea legală de a ne apăra în situaţia în care am fost deposedaţi de dreptul de a lucra pe piaţa Carte Verde. Vom merge în toate instanţele, inclusiv şi cele internaţionale.
La nivel de companie, vom menţine nivelul înalt al lichidităţii şi solvabilităţii, precum şi vom avea o manieră de lucru transparentă şi cu fairplay.

– Cum au afectat aceste tensiuni compania?
– Aceste tensiuni au afectat, în primul rând, imaginea companiei. De asemenea, au fost înregistrate pierderi financiare. Însă, aşa cum am afirmat peste tot în presă, avem toate resursele necesare pentru a ieşi învingători, mai cu seamă, dreptatea şi transparenţa de care vorbeam mai devreme.
Astăzi suntem de 10 ori mai puternici şi vom susţine în continuare că încercarea de a submina GRAWE CARAT Asigurări nu va afecta negativ activitatea şi priorităţile de bază ale companiei, şi anume – oferirea de servicii de asigurare la cel mai înalt nivel profesional.

– În acelaşi context, cum vedeţi concurenţa în RM?
– Îmi vine greu să răspund la această întrebare. Sper doar ca într-o zi, Legea concurenţei să funcţioneze cu adevărat, iar pe piaţa de asigurări, şi nu doar, să fie create condiţii pentru o concurenţă loială. De asemenea, sper să fie mai multă echidistanţă în activitate. Or, la moment, anturajul concurenţial este departe de a fi unul sănătos.

– Preşedintele Consiliului Birourilor, Mariusz Wichtowski a sugerat, în cadrul vizitei sale de două zile, că acest gen de conflicte ar trebui soluţionate la nivel intern. Credeţi că aceasta este posibil după experienţa pe care a avut-o compania?
– Vreau să precizez că GRAWE Carat a devenit parte în acest conflict, deoarece am fost deposedaţi ilegal şi în mod abuziv de dreptul de a vinde Cartea Verde. Sperăm să rezolvăm această problemă la nivel intern, însă din păcate, până la acest moment, reprezentanţii BNAA nu sunt dispuşi şi nici capabili să acţioneze corect. BNAA a ignorat atât decizia CNPF prin care s-au constatat încălcări procedurale ce ţine de excluderea GRAWE Carat, cât şi hotărârea definitivă şi irevocabilă a Curţii de Apel prin care decizia BNAA a fost suspendată.
Un lucru este cert: cadrul normativ care reglementează piaţa asigurărilor trebuie să fie adaptat la standardele europene. În caz contrar, astfel de ilegalităţi vor continua.
– Anul trecut aţi părăsit Uniunea Asigurătorilor din Moldova (UAM)? Cum vedeţi rolul acestei instituţii pentru piaţa de asigurări din Moldova?
– Compania Grawe Carat a participat întotdeauna foarte activ la toate mesele rotunde, dezbaterile publice cu privire la modificarea legislaţiei, ridicarea nivelului şi a culturii asigurărilor din Moldova. Mereu am prezentat sugestii şi idei la toate proiectele de lege şi hotărâri ce ţineau de profilul companiei. Experienţa grupului din care facem parte ne permite să vedem cum ar trebui să funcţioneze anumite lucruri pe piaţa asigurărilor din Moldova.
Am părăsit această organizaţie nonguvernamentală după lungi meditaţii asupra acţiunilor din cad­rul acestei instituţii. Ultima, şi cea mai relevantă în acest sens, a fost alegerea actualului preşedinte, Dlui Colenco, care, nici măcar nu a venit la acea şedinţă. Nu dorim să fim sponsorii unor acţiuni departe de a fi corecte, precum şi nefavorabile pentru piaţa de asigurări din Moldova.

– Cum comentaţi rezultatele companiei pentru anul 2013?
– Conform rapoartelor financiare pentru anul 2013, volumul total al primelor brute subscrise de către GRAWE CARAT a atins valoarea de 132 milioane MDL, cu 13,2% mai mult faţă de anul 2012. În topul Companiilor de Asigurări, GRAWE Carat ocupă locul 3, fapt care ne face mândri de ceea ce am realizat până acum. În pofida unor situaţii neplăcute prin care trece compania, ne-am menţinut poziţia pe piaţă cu ajutorul portofoliului puternic, a investiţiilor în serviciile şi personalul companiei, dar nu în ultimul rând, şi din cauza transparenţei în afaceri.
Cota de piaţă a crescut, dovedind faptul că strategia noastră pe termen lung continuă să dea rezultate. Ca şi în anii precedenţi, compania şi-a menţinut valorile ridicate ale indicatorilor de siguranţă financiară: rata solvabilităţii şi rata lichidităţii. Astfel, în 2013, rata solvabilităţii (al cărei nivel minim acceptat este de 100%) a atins valoarea de 267,35% pentru asigurările de viaţă şi de 193,44% pentru cele generale. Coeficientul de lichiditate se situează la o valoare mult superioară nivelului minim impus de normele în vigoare, fiind mai mare faţă de acesta de 15,62 ori pentru asigurări de viaţă şi de 2,12 ori pentru cele generale.

– Asigurările de viaţă reprezintă un produs specific al companiei. Ce cotă din portofoliul companiei revine acestui tip de asigurare?
– GRAWE Carat a decis intrarea pe piaţă cu activitate exclusivă în asigurări de viaţă, urmând ca mai târziu, să decidă o eventuală diversificare a activităţii şi în domeniul asigurărilor generale. Ulterior, în anul 2009, acest lucru s-a şi întâmplat, după preluarea de către GRAWE a companiei Carat. În prezent, segmentul asigurări de viaţă reprezintă 53% din portofoliul companiei.
R. Moldova este la început de cale în ceea ce ţine de dezvoltarea asigurărilor de viaţă, însă rezultatele obţinute ne fac să fim siguri de perspectivele acestui tip de asigurare. Penetrarea asigurărilor de viaţă în PIB este modestă comparativ cu alte state europene, explicaţia fiind lipsa tradiţiei de a asigura viaţa, pe de o parte. Pe de altă parte, piaţa respectivă este încă tânără în domeniul privat. GRAWE Carat Asigurări a realizat acţiuni de pionierat pe piaţa asigurărilor de viaţă din R. Moldova, iar acest lucru ne face să fim mândri.

– Pe parcursul a zece ani aţi observat schimbări în atitudinea cetăţenilor moldoveni faţă de asigurările de viaţă?
– Evident că vedem schimbări. Tendinţa corectă este ca piaţa asigurărilor de viaţă să crească. Ne bucură faptul că asigurările de viaţă sunt tot mai bine percepute în ţara noastră. Însă, comparativ cu pieţele occidentale, acest segment este încă în proces de dezvoltare. Chiar dacă ritmul mediu de creştere în ultimii ani (circa 22%) a asigurărilor de viaţă este unul bun, acesta continuă a fi un domeniu relativ nou şi puţin explorat în ţara noastră. Din păcate, clienţii încă nu conştientizează suficient utilitatea acestor produse. Credem că reticenţa populaţiei este determinată de experienţele negative din trecut, de informaţiile insuficiente cu privire la oferta existentă, dar şi de veniturile scăzute. Suntem convinşi că nu peste mult timp, asigurările de viaţă vor fi recunoscute la justa valoare, ca o dovadă de responsabilitate şi maturitate, un instrument eficient de protecţie a familiei cu reale posibilităţi de economisire.
Dacă pe piaţă asigurărilor de viaţă vor opera companii de asigurări cu un grad de responsabilitate scăzut în acest sens, atunci scepticismul populaţiei faţă de aceste tipuri de produse, în particular, şi faţă de companiile de asigurări, în general, va creşte. Companiile care activează pe acest segment ar trebui să-şi unească eforturile pentru realizarea unor campanii ample de informare a populaţiei, dar şi pentru a promova un mod legal şi corect de realizare a businessului.

– Care este situaţia în statele europene la acest capitol şi cât este dispus să cheltuiască un moldovean cu venituri medii pentru asigurări de viaţă?
– Aşa cum spuneam, în Moldova industria asigurărilor este în creştere, însă foarte departe de media europeană unde, asigurarea de viaţă este considerată o necesitate, în primul rând, pentru protecţia membrilor familiei în caz de situaţii tragice.
De exemplu, în Republica Moldova, în anul 2012, un locuitor cheltuia în jur de 1 Euro pentru asigurări de viaţă, pe când în România se cheltuia 19,09 Euro per persoană. Acest parametru, în cele mai dezvoltate state europene, atinge valoarea medie de 1.100 Euro.
Dacă e să analizăm statisticile furnizate de Federaţia Asigurătorilor şi Reasiguratorilor Europeni (32 ţări membre), constatăm că volumul primelor achitate de cetăţenii europeni pentru produsele de asigurare de viaţă variază considerabil de la o ţară la alta. Cel mai mare volum de prime per capita se înregistrează în Liechtenstein şi Elveţia, iar cel mai mic – în România şi Turcia (cca. 19 Euro).
Între ţările CEE (Europa Centrală şi de Est), Slovenia înregistrează cea mai mare densitate a asigurărilor de viaţă – peste 281 Euro la un venit mediu de 800 Euro/capita, în timp ce în Moldova densitatea este de doar 1,2 Euro la un venit mediu de circa 200 Euro. Aşadar, în CEE cel mai puţin achită un moldovean pentru asigurări de viaţă. Un albanez, de exemplu, alocă din bugetul său anual 1,95 Euro pentru asigurările de viaţă! Nu este mult, desigur, dar este aproape dublu faţă de situaţia de la noi.
Optimist vorbind, aceste date ne arată că piaţa nu poate decât să crească. Nu cred că populaţia din Moldova este mai puţin interesată de siguranţa familiei, de protecţie, de viitorul copiilor. Trebuie doar să avem răbdare şi să depunem toate eforturile pentru ca această creştere să se concretizeze.

– În aceeaşi ordine de idei, care este politica companiei în promovarea asigurărilor de viaţă în rândul populaţiei din Moldova?
– Clienţii şi solicitările lor reprezintă obiectivul nostru primordial. Analizăm în mod constant necesităţile şi dorinţele beneficiarilor noştri şi concepem în fiecare an oferte speciale pentru ei. Suntem permanent implicaţi în elaborarea de noi produse sau actualizarea celor existente cu suplimente şi opţiuni utile.
În acest moment, tindem să sporim încrederea clienţilor în asigurările de viaţă. Trebuie să demonstrăm efectiv beneficiile acestui tip de asigurări şi ştim că timpul ne va da dreptate. Informarea şi educarea pieţei necesită timp, dar GRAWE Carat este prezentă aici pe termen lung, deci aceasta nu este o problemă pentru noi.
Un aspect important în promovarea produselor este cel al canalelor de distribuţie. Este fundamental profesionalismul agenţilor şi brokerilor specializaţi cu care lucrăm şi contribuim permanent la îmbunătăţirea serviciilor pe care le oferim partenerilor noştri.

– La toate întrunirile v-am văzut ca fiind un mic „Napoleon” care îşi argumentează cu dârzenie punctul de vedere. Cum aţi ajuns la această performanţă, ţinând cont de faptul că domeniul asigurărilor este dominat în mare parte de bărbaţi?
– A fi un strateg şi un bun profesionist nu mai este o virtute, ci o calitate absolut necesară dacă o persoană doreşte să fie în pas cu businessul european. În general, sunt de părere că noţiunea de „profesionist” nu are sex, astfel că încerc să fiu un bun profesionist, fără a mă gândi dacă cei cu care lucrez sunt bărbaţi sau femei. Am mari cerinţe faţă de cei cu care activez, dar sunt şi foarte autocritică. Astfel, cel mai bun indicator pentru mine este rezultatul activităţii şi nu tabăra din care face parte o anumită persoană. Încerc şi sper că-mi reuşeşte să fiu deschisă, profesionistă, sociabilă şi să dau dovadă de fairplay în tot ceea ce fac. Asta îmi doresc să descopăr şi la cei din jur.

Tatiana Solonari

Numarul ziarului: 
Nr.18 (538) din 14 mai 2014