Seminar internaţional la Bazel

Timp de câteva zile oraşul elveţian Bazel a devenit centru de atracţie pentru experţii în domeniul asigurărilor. Anume aici, la mijloc de martie, s-a desfăşurat seminarul internaţional cu genericul „Evaluarea suficienţei capitalului asigurătorilor în regimul bazat pe riscuri”, organizat de Institutul de Stabilitate Financiară (FSI) din cadrul Băncii Reglementelor Internaţionale (BIS).

Organizatorii seminarului, la care a participat şi directorul adjunct al Direcţiei generale supraveghere asigurări a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Republica Moldova, Svetlana Lupaşcu, şi-au propus să discute împreună cu participanţii o vastă arie tematică cum ar fi:
– ICP 17 Suficienţa capitalului – abordarea din perspectiva juridică, la nivel de entitate şi de grup, evoluţiile recente ale Standardului privind capitalul de asigurare (ICS);
– Perspectiva actuarială în cerinţele faţă de capital, elemente cantitative şi calitative, tehnici actuariale privind evaluarea solvabilităţii, provocări practice şi aplicarea raţionamentului profesional;
– Evaluarea provizioanelor tehnice, propuneri privind modificarea IFRS 4, Contractele de asigurare, evaluarea cantitativă a solvabilităţii în cadrul cerinţelor Solvabilitate II, modelul intern de adecvare a capitalului în Elveţia, componentele Testului de solvabilitate elveţian (SST);
– Asigurătorii globali de importanţă sistemică (G-Slls), riscul sistemic în asigurări, identificarea metodologiilor şi viziunea asupra cadrului de politici privind abordarea riscurilor sistemice (materiale şi morale) asociate cu instituţiile financiare de importanţă sistemică, dezvoltări recente de cerinţe privind Basic Capital Requirements (BCR) şi Higher Loss Absorbency (HLA).
Despre aceste, dar şi alte probleme au vorbit reprezentanţii Institutului de Stabilitate Financiară, Asociaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor de Asigurări (IAIS), Asociaţiei internaţionale a actuarilor, Companiei KPMG şi BaFin din Germania, FINMA – Autorităţii de supraveghere din Elveţia, Companiei de reasigurare – Swiss Re Ltd.
În cadrul seminarului au fost evidenţiate obiectivele cerinţei de capital, cum ar fi, pentru asigurători, capacitatea de absorbţie a pierderilor semnificative neprevăzute pentru reducerea probabilităţii de eşec a companiei, reducerea pierderilor deţinătorilor de poliţe în cazul eşecului, iar pentru supraveghetor – deţinerea suficientelor abilităţi şi pârghii pentru intervenţie.
Suficienţa capitalului a fost abordată prin prisma a patru principii primordiale: sensibilitatea la risc, bilanţul, transparenţa, bazele clare şi obiective.
De asemenea, în cadrul seminarului au fost evidenţiate un şir de practici actuariale, exemplificate prin scheme şi diagrame, diverse raţionamente profesionale, abordări de calculare a riscului, agregarea acestora, concepte şi realităţi de estimare a rezervelor de risc.
La seminar au mai fost puse în discuţie prevederile standardului IFRS 4 contractele de asigurare, care este în proces de modificare. S-a menţionat că standardul final urmează a fi implementat după trei ani din data adoptării – la finele anului 2014 sau începutul anului 2015, astfel că, efectiv, asiguratorii să raporteze conform noilor cerinţe începând cu 01.01.2018.
Referindu-se la identificarea metodologiilor de supraveghere a asigurătorilor globali de importanţă sistemică (G-Slls), caracterizarea riscului sistemic în asigurări, la întrunire s-a concluzionat că el poate fi definit ca un risc de perturbare a serviciilor financiare, ce e cauzat de deprecierea întregului sistem financiar sau a unei părţi al acestuia şi ar fi în stare să pericliteze întreaga economie.
Participarea la acest seminar a oferit posibilitatea de a cunoaşte aspectele-cheie pe care se bazează activitatea instituţiilor internaţionale de supraveghere, problemele de sistem, viziuni şi abordări asupra suficienţei capitalului companiilor de asigurare, grupurilor, holdingurilor. El a reflectat complexitatea şi dificultatea practicilor şi tehnicilor actuariale, modelelor aplicate, a accentuat necesitatea dezvoltării capacităţilor actuariale atât în cadrul autorităţilor de supraveghere, cât şi a companiilor de asigurare.

Serviciul de presa CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.12 (532) din 2 aprilie 2014