Raportul de activitate a CNPF pentru anul 2022 a fost audiat şi aprobat de către Legislativ

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a prezentat raportul anual de activitate pentru anul 2022, în cadrul şedinţei Parlamentului din 15 februarie curent.

Raportul a fost prezentat de preşedintele CNPF, Dumitru Budianschi, care a punctat principalele provocări şi rezultate obţinute în anul 2022 de către instituţie, în calitate de regulator şi supraveghetor al celor trei pieţe supravegheate – de capital, de asigurări şi de creditare nebancară.

Potrivit raportorului, anul 2022 s-a remarcat prin crearea cadrului general necesar pentru dezvoltarea sectorului de asigurări, odată cu aprobarea Legii privind activitatea de asigurare sau de reasigurare şi a Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule.

Pe segmentul de creditare nebancară, eforturile autorităţii de supraveghere au fost concentrate pe sporirea nivelului de protecţie a consumatorilor de credite de consum şi îmbunătăţirea cadrului normativ cu privire la activitatea OCN. Astfel, odată cu aplicarea cerinţelor de evaluare a bonităţii beneficiarilor de credit şi interconectarea birourilor istoriilor de credit, au fost create condiţii pentru limitarea supraîndatorării excesive a beneficiarilor de credite de consum.

În aceeaşi perioadă, pe piaţa de capital s-a reuşit crearea cadrului normativ necesar pentru mecanismele de tranzacţionare a obligaţiu­nilor, apariţia noilor instrumente financiare, cum ar fi organismele de plasament alternativ, care permit atragerea surselor financiare de la investitori şi plasarea acestora în valori mobiliare şi alte active. De asemenea, a fost iniţiată elaborarea cadrului legal pentru crowdfunding şi au fost înregistrate progrese importante pentru crearea cadrului secundar în domeniul fondurilor de pensii facultative.

Totodată, în anul 2022, piaţa de capital a devenit mai deschisă pentru investitorii şi profesioniştii străini, prin faptul că a fost simplificat modul de tranzacţionare a valorilor mobiliare străine şi a fost introdusă o nouă categorie de profesionişti, cea de consultant de investiţii. În această perioadă au fost efectuate modificări pentru reîncadrarea registratorilor în cadrul legal şi de clarificare a regulilor de supraveghere a Depozitarului Central Unic pe piaţa de capital. La fel, a fost extinsă noţiunea de entitate de interes public pentru a cuprinde un număr mai mare de companii cu participarea statului.

În concluzie, preşedintele CNPF a menţionat că este oportun de a elabora un regim fiscal favorabil în raport cu obligaţiunile corporative, ceea ce ar spori interesul cetăţenilor faţă de instrumentele financiare disponibile pe piaţa de capital. O direcţie importantă pentru dinamizarea pieţei de capital ar fi interconectarea Bursei de Valori din Republica Moldova cu Bursa de Valori din Bucureşti. Aceasta ar permite, emitenţilor şi investitorilor din cele două ţări să efectueze tranzacţii şi să emită pe ambele pieţe.

Raportul de activitate a CNPF pentru 2022 este accesibil pe pagina web oficială a instituţiei.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.07 (1033) din 21 februarie 2024