Rapoartele anuale şi Anunţuri emitenţilor - Nr.27 (1053)

DENUMIREA EMITENTULUI ANUNŢURI RAPORTE ANUALE
AGROTEH 7 -
Albina-Construcţia 7 -
Apromaş 5 -
Aur Alb 7 -
AVICOLA DIN BĂNEŞTI 7 -
Banca Comercială Română Chişinău 4, 6 -
BAŞTINA 7 -
Cereale Vulcaneşti 7 -
CEREALE-PRUT 6 -
CIMISLIA 8 -
CODREANCA 3 -
Combinatul Auto nr. 4 din Chişinău x 2 7 -
Combinatul de Colectare şi Prelucrare a Cerealelor din Făleşti 5 -
Dacia-LV 5 -
Electromontaj-Nord 5 -
ELEKTROMANUFACTURING 6 -
Elevator Kelley Grains 6 -
FARMACO 3, 4 -
Fertilitatea-Ialoveni 4 -
FLUS 4 -
Franzeluţa 6 -
Grupa Financiară 5 -
Ionel 6 -
Magazinul Maxim-K 7 -
MAIBx2 4 -
Matcon–Motricala 5 -
MOLDASIG 8 -
MOLDRECLAMA 5 -
New Horizon 5 -
PROMETEU-NORD 8 -
Prut 8 -
RZ-TRANSCOM 8 -
SET-SERVICE 3 -
Stejaur 4 -
TERMOELECTRICA 8 -
Transcomunicaţii 8 -
Numarul ziarului: 
Nr.27 (1053) din 10 iulie 2024